NRK Meny
Normal

Hammern-anke avvist

Hammerns erstatningskrav avvist igjen

Ulf Hammern
Foto: Richardsen, Tor / SCANPIX

Ulf Hammern får ikke føre noen erstatningssak mot staten for uberettiget straffeforfølgning i forbindelse med den såkalte Bjugn-saken på 1990-tallet. Det avgjorde Høyesteretts ankeutvalg tirsdag.


Tidligere har Frostating lagmannsrett avvist å behandle Hammerns erstatningssak, og dagens avgjørelse var en avvisning av Hammerns anke over kjennelsen i lagmannsretten.

Bakgrunnen for Hammerns ønske om å reise erstatningssak er avgjørelsen i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i februar 2003. Der ble det fastslått at Hammerns rettigheter slik de er regulert i Menneskerettighetserklæringen, er blitt krenket.

Hammern og hans nåværende advokat Sigurd Klomsæt mener staten ikke har etterlevd EMDs avgjørelse på en respektfull måte.


Bakgrunnen


Ulf Hammern ble i januar 1994 frifunnet for overgrep mot en rekke barn i en barnehage i Bjugn i Nord-Trøndelag. Året etter ble han tilkjent 170.000 kroner i erstatning av Frostating lagmannsrett. Hammern anså ikke erstatningen som fullgod og reiste sin sak på nytt for EMD der han i 2003 ble blankt frifunnet.

Forsinkelser og straffeprosessuelle forhold gjorde imidlertid at Hammern ikke i tide reiste nytt erstatningssøksmål mot staten etter avgjørelsen i Strasbourg.

Hammern klandret sin advokat under saken i 1993 og i Strasbourg i 2003, Christian Wiig, for ikke i tide å ha reist sak om oppreisning og erstatning som han mente å ha krav på etter frifinnelsen i 2003. Han reiste sak mot Wiig og krevde erstatning av advokaten, men kravet førte ikke fram.

Tilbake til EMD


I Høyesteretts kjennelse blir det avgjort at Hammern ikke skal ilegges sakskostnader i noen instans. Det er prosessuelle forhold og ikke sakens realiteter som gjør at han ikke får fremmet saken ved noen norsk rett. Det sentrale i avgjørelsen er at tidsfrister ikke er overholdt.

Den mulighet som nå gjenstår for Hammern er å gå tilbake til Strasbourg for å få en kjennelse for at Norge ikke på en respektfull måte har etterlevd domstolens avgjørelse i 2003. Advokat Sigurd Klomsæt har tidligere sagt til NTB at han mener Norge i denne saken ikke har opptrådt på en måte som er en rettsstat verdig.

- Tvert om opptrer vi på linje med stater som vi normalt forakter, sa Klomsæt til NTB da saken ble avvist av lagmannsretten. (©NTB)