Håkon Gullvåg tildeles Stiklestadprisen

Billedkunsteren Håkon Gullvåg har gjennom flere tiår markert seg både nasjonalt og internasjonalt som en av Norges fremste billedkunstere, heter det i juryens begrunnelse.

Håkon Gullvåg

Billedkunstner Håkon Gullvåg tildeles Stiklestadprisen 2016.

Foto: Anders Ulvolden / NRK

Det er første gang prisen deles ut til en billedkunstner. Innstillingskomiteen har i år spesielt lagt til grunn at prisen over tid bør anerkjenne kunstnere og andre aktører som bidrar til at historien blir formidlet gjennom et bredt spekter av kunstneriske og kulurelle uttrykk, står det i instillingskomiteens utgangspunkt.

– I Gullvågs mangfoldige kunstnerskap kan man spore et sterkt nærvær av Stiklestads kjernehistorie. Kunstneren har ved flere anledninger fremstilt Olav den Hellige, blant annet i bispekåpen som ble laget til Trondheims tusenårsjubileum i 1997 og i maleriet «Rex Olavus/Olav til hest», står det i juryens begrunnelse.

Håkon Gullvåg og Bjørn Iversen

Prisen har en verdi på 25.000 kroner, og det er første gang en billedkunstner mottar Stiklestadprisen.

Foto: Solvår Flatås / NRK

Stiklestadprisen deles ut av Verdal kommune. Prisen deles ut til en skapende eller utøvende norsk kunstner, for en kunstnerisk innsats som har forbindelse med Stiklestad og/eller de ideer og den tradisjon som har forbindelse med Olsok.

Den ble første gang delt ut i 1971, og har en verdi på 25.000 kroner. Prisen deles ut annethvertår, og årets Stiklestadpris er den 22. i rekken. Stiklestadprisen gikk i 2014 til forfatter Karsten Alnæs.

Håkon Gullvåg stiklestadpris

Håkon Gullvåg (framme til høyre) mottok fredag kveld årets Stiklestadpris. Ordfører i Verdal, Bjørn Iversen, delte ut prisen.

Foto: Solvår Flatås / NRK