Går hardt ut mot Frosta-ordfører

Gruppeleder i Venstre i Levanger, Karl M. Buchholdt mener Frosta-ordfører Trine Haugs framgangsmåte i intensjonsavtalen mellom Levanger og Frosta er useriøs og forkastelig.

KArl. M Buchholdt

Gruppeleder i Venstre i Levanger, Karl M. Buchholdt er ikke nådig i sin kritikk av Trine Haug.

– Selv om jeg håper at avtalen mellom Levanger og Frosta holder, synes jeg Senterpartiets ordfører på Frosta har valgt en forkastelig og useriøs fremgangsmåte, skriver Buchholdt i en pressemelding til NRK.

Buchholdt skriver videre i pressemeldingen at det er de siste dagers medieoppslag om at kommunestyret på Frosta må gjennomføre en ny avstemning om samarbeidsavtalen mellom de to kommunene som nå får det til å «renne over» for han.

Trine Haug, ordfører Frosta

Ordfører i Frosta, Trine Haug mener hun ikke anbefaler innbyggerne å stemme mot kommunesammenslåingen.

Foto: Eivind Aabakken/NRK

Ordfører i Frosta, Trine Haug tar kritikken fra Buchholdt med knusende ro.

– De uttalelsene får han stå for, sa hun til NRK.

Buchholdt kritiserer også ordføreren for å oppfordre sine innbyggere til å stemme mot sammenslåingen.

– Frosta-ordføreren har tidligere skrevet under en intensjonsavtale om sammenslåing mellom Frosta og Levanger, men den avtalen anbefaler hun nå frostingene å stemme mot. Det sier seg selv at det ikke går an å holde på slik, vi kan ikke forholde oss til folk som skriver under en avtale en dag og dagen etterpå går imot hele avtalen.

Haug er kjenner seg ikke igjen i disse beskrivelsene.

– Jeg har aldri sagt at jeg ikke vil gå for den avtalen. Nå handler det om vi skal stå som egen kommune eller slå oss sammen. Vi må se på begge alternativene, sier hun.

Feil i avstemningen

Buchholdt lar seg også provosere av at det var feil i avsteminigsprosedyrene rundt inntersjonsavtalen.

– Nå kommer det enda mere i tillegg på grunn av at det er gjort feil i avstemningsprosedyrene, sier Buchholdt.

Haug på sin side sier de kun forholder seg til Norsk lov når de må ha ny avstemning.

– At vi må stemme på nytt handler om loven. vi må rette opp feilen som har skjedd, sier hun.