Grunnsteinen på plass

Kongelige hender la i dag ned grunnsteinen for det som blir selve spydspissen i det norske Forsvaret. Kronprins Haakon gjestet Ørland sammen med en rekke prominente gjester.

Kronprinsen la ned grunnsteinen

Kronprins Håkon var hovedgjest på Ørland i dag, og la ned grunnsteinen i det som skal bli den nye kampflybasen.

Ting skal skje raskt i tida framover, og Forsvarsbygg forsikrer om at alt er under kontroll. De første F-35-flyene er ventet å lande neste høst.

– Flybaseprosjektet på Ørland handler om framtida for hele Forsvaret, og de nye flyene skal være kapable til å støtte både hær og sjøstyrker. Det sier kontreadmiral Ketil Olsen, som var blant gjestene på Ørland i dag. Han synes ikke Luftforsvaret får en for stor andel av av forsvarsbudsjettet.
– Nei, det tror jeg ikke vi skal si. Totalt sett handler det om en fin balanse mellom de ulike grenene, med Ørland som selve spydspissen.

Godkjenner Ørland-planer

I dag var det noe nær selskapelig stemning på området, med bløtkake til de 200 som var til stede sammen med kronprinsen. Blant gjestene var også statssekretær i Forsvarsdepartementet, Øystein Bø og generalinspektør for Luftforsvaret, Per Egil Rygg.

Forsvarsbyggs største prosjekt

Forsvarsbygg utfører på vegne av Forsvarsdepartementet oppdraget, som består i å planlegge og bygge hovedbasen for nye kampfly på Ørland hovedflystasjon, slik at Forsvaret kan ta imot nye kampfly og gjennomføre effektiv utdanning og trening ved flystasjonen på Ørland. Dette er det største prosjektet Forsvarsbygg har hatt noen gang.

Ny kampflybase

Nærmere 700 arbeidere bygger kampflybasen, som har ei budsjettramme på fem millarder kroner.

Prislapp uviss

Den nye kampflybasen på Ørlandet har en budsjettramme på fem milliarder kroner. Sluttsummen kan imidlertid bli langt høyere, og det er spekulert i at prosjektet kan komme til å bli tre til fire millarder dyrere. Men direktør for Forsvarsbyggs prosjekt på Ørland, Olaf Dobloug avdramatiserer i dag slike spekulasjoner.

Ørland kampflybase

Kampflybasen, slik deler av den ser ut ved ferdigstillelse neste år.

– Vi har kontroll, og vi er i rute, er Doblougs kommentar.

Olaf Dobloug

- Vi har kontroll, og vi er i rute, sier Olaf Dobloug, direktør for Forsvarsbyggs kampflybase-prosjekt på Ørland.

Foto: Morten Andersen / NRK

Når byggevirksomheten øker i omfang og intensitet, blir det merkbart for lokalbefolkningen. Direktør Dobloug sier at befolkningen må forvente stor anleggsvirksomhen, men lover andre forandringer på lang sikt.

– Lokalsamfunnet kommer til å forandre seg, og da tenker jeg 10-20 år framover i tida, hvor området kommer til å oppleve betydelig vekst, inkludert flere arbeidsplasser. Det som følge av hele prosjektet og effekten av de gjøremål som legges til flybasen.

Nye kampfly kan bli 14 milliarder kroner dyrere

For trøndersk næringsliv blir utbyggingen på Ørlandet uansett et stort og positivt løft.

På det meste er mellom 600 og 700 arbeidere i sving med å bygge kampflybasen.

Kampflybasen betegnes som sårbar

NRK Trøndelag akkurat nå