Hopp til innhold

Gruet seg til første skoledag – nå hjelper han andre til å føle seg trygge på skolen

Leon Bafondoko synes det var vanskelig å få venner da han begynte på skolen. Nå er han elevmentor i prosjektet «Drømmeskolen» som skal få medelever til å føle seg trygge.

Drømmeskolen

Tiller Videregående skole innfører prosjektet 'Drømmeskolen' for å bedre klassemiljøet i skolen.

Foto: Emil Johansson / NRK

– Jeg valgte å bli elevmentor fordi jeg husker godt hvordan det var å begynne i første klasse. Vi skal hjelpe medelever til å føle trygghet på skolen, sier Leon Bafondoko.

Leon Bafondoko

Leon Bafondoko håper «Drømmeskolen» vil bidra til tryggere og bedre miljø i skolen.

Foto: Emil Johansson / NRK

Han er en av de engasjerte elevmentorene i tredje klasse ved Tiller videregående skole. Skolen har startet opp prosjektet «Drømmeskolen» i samarbeid med Kunnskapsdepartementet og Helsedirektoratet. Målet er å bedre miljøet i klassene og få elever til å føle seg trygge på skolen.

Elever fra andre og tredje klasse skal følge opp ulike klasser og miljøer som elevmentorer, og være med i timene til førsteklassene fra skolestart.

– Gruet meg til første skoledag

Studier viser at en av fire dropper ut av videregående skole, og psykisk helse ses på som en av hovedårsakene. Blant elever som har sluttet på videregående skole oppgir over 42 prosent at hovedårsaken var forhold utenfor skolen. En femtedel av disse forklarer frafallet med psykiske problemer.

Bafondoko husker godt hvordan det var å begynne i første klasse, og hvilke utfordringer det var å starte på nytt.

– Jeg husker jeg gruet meg til første skoledag, og det var vanskelig å få venner i et nytt miljø og ny klasse. Det var veldig mye å forholde seg til rett og slett, sier han.

Statistikk

En av fire elever dropper ut av videregående skole. Tiller Videregående skole håper prosjektet 'Drømmeskolen' bidrar til å senke disse tallene.

Foto: Statistisk Sentralbyrå

– Elevene må ta mer ansvar

Tiller VGS begynte søkeprosessen etter elevmentorer i vår, og mange meldte seg til å ta del i sommerens kurs som skulle lære elevene hvordan man jobber med et godt skolemiljø og oppdaging av mobbing. Bafondoko oppfordrer likevel alle til å ta ansvar, og bidra til et bedre fellesskap.

– Vi er 15 elevmentorer, og vi er da 15 elever som bryr seg veldig om den skolen her, og dens elever. Det er mange ungdommer som mobbes i skolen hver uke, mange som sliter med psykisk helse og en av fire dropper ut av videregående skole. Da ser vi at det er ikke bare lærere eller helsesøster som har ansvar, men også vi elevene, sier han.

Leon Bafondoko

Leon Bafondoko er en av femten elever ved Tiller VGS som er elevmentor i prosjektet «Drømmeskolen».

Foto: Emil Johansson / NRK