Gris med svineinfluensa

For første gang er det oppdaget svineinfluensa hos gris i Norge. Besetningen i en gård i Nord-Trøndelag er nå båndlagt av Mattilsynet.

Griser
Foto: Nyhetsspiller / NRK

Prøvene på gården ble tatt fredag, og etter analysene hos Veterinærinstituttet i Oslo ble det lørdag bekreftet at prøvene var positive.

Første gang i Norge

Svineinfluensaen A1N1 er en luftveissykdom hos gris.

Det er en variant av influensa A (H1N1) som er den svineinfluensavarianten mennesker får. Det betyr at det for første gang er påvist svineinfluensa hos gris i Norge, og at det også for første gang er påvist smitte av svineinfluensa fra mennesker til dyr.

– Vi har hatt svært få tilfeller også ellers i verden hvor smitte har gått fra mennesker til gris. I Norge har vi heller ikke hatt noen forekomster av den vanlige svineinfluensaen som er spesifikk for gris, og vi ønsker å gjøre det vi kan for å forebygge at influensa A-viruset får fotfeste i norsk svinebestand. Det kan føre til et vedvarende større tap for griseproduksjon i Norge, sier Bjørn Røthe Knudtsen, regiondirektør i Mattilsynet i Trøndelag og Møre og Romsdal, til NTB.

Røthe Knudtsen understreker at det ikke er noen fare forbundet med å spise kjøttprodukter av svin, og sier at sykdomsbildet hos griser er det samme som hos mennesker.

– Folk blir ikke smittet av å spise svinekjøtt. Grisene får samme symptomer som mennesker, altså luftveisproblemer, hoste, nysing, svekket allmenntilstand og dårlig matlyst. Etter en ukes tid friskner de til, og det er en lav dødelighetsfaktor, sier han.

Oppdaget i Nord-Irland

Nord-Irland var det første landet i Europa som fikk påvist svineinfluensaen på griser. Det skjedde 21. september.

Influensaviruset kan smitte fra mennesker til gris og mellom griser.

Forholdsregler innført

Besetningen på gården i Nord-Trøndelag er nå båndlagt, slik at det ikke kommer dyr verken til eller fra gården, og Mattilsynet følger opp med kartlegging og prøvetaking av besetninger i nærheten.

Mattilsynet vil også følge opp andre dyr som kan ha vært i kontakt med besetningen det gjelder.

– Resultatene av prøvene vi tar av de nærliggende besetningene, vil vise om vi bare har en enkeltsituasjon eller om vi har spredning videre, men det er så langt ingen grunn til å si at det dreier seg om et ukontrollert smittetilfelle, sier Røhne Knudtsen.

Mattilsynet oppfordrer nå gårdbrukere med svinehold til å gjøre seg kjent med tiltak for å hindre smitte med influensaviruset fra mennesker til gris.
I verste fall kan noen av tiltakene som må settes i verk, dreie seg om slakting av besetninger, men Røhne Knudtsen tror ikke det nødvendigvis går så langt.

– Det dreier seg kun om én besetning, så jeg tror ikke juleribba er i fare, avslutter han.