Gransker sykehuset etter uventet dødsfall

Statens helsetilsyn gransker nå et uventet dødsfall ved Sykehuset Namsos i januar. Sykehuset meldte selv fra om det som skjedde.

Sykehuset Namsos

Sykehuset Namsos granskes nå etter et uventet dødsfall i januar.

Foto: TARIQ ALISUBH / NRK

Den avdøde var pasient ved sykehuset, og en dag i januar skled eller falt vedkommende ned fra en lenestol og slo hodet sitt.

Pasienten i 60-årene klaget på hodesmerter, og ble hjulpet opp og undersøkt.

Ifølge vakthavende lege fant de ingen synlige skader, og pasienten fikk smertestillende for hodesmertene.

Hjerneblødning

Svein Karlsen

Svein Karlsen er kommunikasjonssjef i Helse Nord-Trøndelag.

Foto: Helse Nord-Trøndelag

Morgenen etter ble pasienten undersøkt på ny, og det ble påvist hjerneblødning. Vedkommende fikk da behandling, men døde etter kort tid.

Dødsfallet ble rapportert til Statens helsetilsyn fra overlegen ved den avdelingen pasienten lå.

– Varslingsplikten ble fulgt opp som den skal. I slike saker kan helsetilsynet velge å rykke ut, men det gjorde de ikke. Politiet registrerte saken, men gjorde ikke ytterligere tiltak, opplyser kommunikasjonssjef Svein Karlsen i Helse Nord-Trøndelag til NRK.

Pårørende ble varslet, og sykehuset har hatt samtaler med dem om det som skjedde. Foreløpig kan ikke Helse Nord-Trøndelag si noe sikkert om fallet og hjerneblødningen henger sammen.

– Viktig avklaring

– For oss er det viktig at tilsynet avklarer om det var en sammenheng mellom hendelse og dødsfall. Om det er gitt forsvarlig helsehjelp og ikke minst om det er tiltak eller endringer som kan anbefales for å sikre at det gis riktig, trygg og forsvarlig helsehjelp i våre sykehus, sier Karlsen.

Statens helsetilsyn ser alvorlig på hendelsen og har bedt fylkeslegen i Nord-Trøndelag følge opp saken videre.