Granåsen kan bli stengt

Hoppbakken i Granåsen i Trondheim kan bli stengt både i sommer og kommende vinter. Anlegget må utbedres etter flere snø-, is- og jordras.

Snøras i Granåsen i november 2009

Store mengder kunstsnø raste ut i hoppbakken i Granåsen i november 2009.

Foto: NRK

- Vi visste at hoppbakken hadde fått store skader, men da snøen forsvant ble det klart at skadene var mer omfattende enn vi hadde fryktet, sier kommunaldirektør Morten Wolden til NRK.no.

Vil koste 7-10 millioner kroner

Halvannen uke før verdenscuprennet i hopp i fjor vinter gikk det et større snøras i Granåsen. Kunstsnøen som var produsert raste ut og ødela sikkerhetsvantene i bunnen av bakken.

Raset tok også med seg plastunderlaget.

Men også skader i etterkant av utbyggingen i 2008 må nå utbedres. Da hoppbakken ble både lengre og dypere, ble også bergkanten under tribunene brattere. Her har det gått flere is-, stein- og jordras i løpet av vinteren.

Trenger sikkerhetsnett

I formannsskapet tirsdag ble politikerne i Trondheim orientert om skadeomfanget. Kostnadene er beregnet til mellom sju og ti millioner kroner.

Ifølge Wolden har de ikke penger.

– Vi statser på å finne midler til dette. Det er også politikerne innstilt på. Men i verste fall blir det hverken hopping i sommer eller til vinteren, dersom skadene ikke utbedres i løpet av sommeren, sier han.

I kostnadsoverslaget er det tatt høyde for nytt sikkerhetsnett. Nettet skal hindre at det går nye snøras i bakken.

I tillegg må plasten som ble revet av under raset legges på nytt.

- Vintersesongen er ikke i fare

Varaordfører Knut Fagerbakke i Trondheim avviser at vinterens hoppsesong i Granåsen er i fare.

Reparasjonene kan komme opp mot 10 millioner kroner, men Fagerbakke lover å løse saken.

– Vi er nødt til å finne en løsning nå. Arbeidet må blir satt i gang snarest mulig slik at bakken kan tas i bruk allerede fra sommeren av, sier Fagerbakken.

I løpet av de siste årene er det foretatt en omfattende rehabilitering av Granåsen idrettsanlegg. Han mener derfor at de ikke kan vente en hel vintersesong med å utbedre bakken.

– Vi har tross alt investert 40 millioner for å utbedre bakken, og da kan vi ikke vente en hel vintersesong før den blir grei igjen, sier Fagerbakke.

Kan miste verdifull trening

Hroar Stjernen, sportssjef for Trønderhopp, sier det betyr mye å få Granåsen i stand snarest.

– Vi har daglig pågang fra utenlandske lag som vil komme og trene. Det vil være katastrofalt om ikke bakken blir klar for hopping. Dette handler også om forberedelsene til VM, sier han til NRK.no.

Trondheim kommune er nå i dialog med utbyggere. Det er også satt i gang en prosess for å få finansiert reparasjonene. Dette er ikke avklart ennå.

Det som er sikkert er at det vil ta minimum fire uker å utbedre skadene.

– Det blir tidligst hopping i Granåsen mot slutten av juli, sier Wolden.