Normal

Godkjenner Ørland-planer for 1,7 milliarder

Regjeringen gir grønt lys for et nytt kampfly-bygg og infrastruktur på den nye kampflybasen på Ørlandet.

F-35

KLART FOR NYE KAMPFLY: De første kampflyene av typen F-35 (bildet) kommer til Ørland i 2017, og innen da skal et nytt vedlikeholdsbygg og infrastruktur være på plass.

Foto: HANDOUT / Reuters

To av Forsvarsbyggs hovedprosjekter for basen godkjennes i statsråd fredag:

  • Utbygging av infrastruktur, blant annet med strøm, fjernvarme og IKT, til en prislapp på 288 millioner kroner.

  • Et vedlikeholdsbygg for de nye kampflyene F-35, med kostnad på 1,43 millioner kroner.

– Dette vedlikeholdsbygget skal tilpasses de nye F35-kampflyene, og i bakken bygges det anlegg som kreves i den forbindelse, sier leder i Ørland Høyre, Tom Myrvold, til NRK.

Ferdig i 2017

Arbeidet med de to store prosjektene starter ved årsskiftet, og må være ferdig i 2017.

– Høsten 2017 kommer jo de første F35-flyene hit, så da må anlegget være på plass, sier Myrvold.

I tillegg er det tidligere bestemt bygget et skvadronbygg til 619 millioner kroner. Dette skal etter planen stå ferdig innen utgangen av 2016.

Nytt skvadronbygg og bygg med vedlikeholdsverksted på den nye kampflybasen på Ørlandet

SLIK SKAL DET BLI: Skal skal det omtrent se ut når både Skvadronbygget og vedlikeholdsbygget ved den nye kampflybasen på Ørland står ferdig i 2017. Der fremste bygget på tegningen er Skavdronbygget, den bakre delen er vedlikeholdsverksted for de nye F35-flyene.

Foto: Forsvarsbygg

Løft for næringslivet

Den nye kampflybasen på Ørlandet har en budsjettramme på fem milliarder kroner. Allerede har det blitt spekulert i at prislappen kan bli tre-fire milliarder høyere.

For trøndersk næringsliv blir utbyggingen på Ørlandet uansett et stort løft.

– På det meste vil mellom 600 og 700 arbeidere være i sving med å bygge ut kampflybasen. Arbeiderne skal bo i en brakkeby innenfor gjerdet på flystasjonen, forteller Tom Myrvold.