– Regner med at oppdragene står i kø

Transportfirmaer i Trondheim har hatt en mangedobling i antall oppdrag de siste åra. Hver dag kjører hundrevis av lastebiler med fyllmasse rundt på veiene i byen.

Ramlo transport

Transportbransjen har fått mye å gjøre på grunn av alle utbyggingene som foregår i Trondheim.

Foto: Anders Ulevolden/NRK

Strindheimtunnelen

Fra Strindheimtunnelen er det kjørt bort 600.000 kubikkmeter med masse i løpet av to år.

Foto: Kjetil Nesgård / NRK

Firmaer som henter fyllmasse fra byggeplasser i Trondheim har travle tider. Ramlo Sandtak har hatt en dobling i omsetninga si de siste tre åra.

Per Håvard Ramlo driver transportfirmaet Ramlo Sandtak, som bestefaren starta i 1933. Bestefar ville nok vært fornøyd hvis han visste hvordan det gikk med familiebedriften i dag.

– Fra 1997 og fram til i dag har vi økt antall lastebiler fra ti til 66. Omsetninga er større og da blir det så klart mer penger igjen, sier han til NRK.

Mer enn nok å gjøre

Takket være en enorm byggevirksomhet i og rundt Trondheim de siste åra, har transportfirmaene arbeid nok, og vel så det.

Byen vokser med 3000 innbyggere hvert år, og da må det bygges både boliger og veier.

Og når man graver ut ei tomt eller en veitrase, må grus, stein, jord og myr kjøres vekk.

– De siste tre årene tipper jeg at det har vært en dobling fra en million kubikk til omtrent to i året. Vegutbyggingsprosjektene i området har bidratt til den økninga, vil jeg tro, sier Ramlo.

Store Trondheims-prosjekter

  • Fra Strindheimtunnelen, som åpner om et halvår, ble det kjørt bort 600.000 kubikkmeter masse. 60 tusen lastebiler kjørte til og fra tunnelen i løpet av to år. Det er 155 lastebillass per dag, hvis vi ikke regner med helgedagene.
  • Fra Heimdalsmyra, hvor E6 åpner i fire felt torsdag, kjørte transportfirmaene vekk 6000 lastebillass med myr.
  • Fra boligprosjektet Ranheimsfjæra, har Skanska transportert vekk 46.000 kubikkmeter masse. Tilsvarende 4600 lastebillass.
  • Heimdal bolig har flere boligprosjekter på gang. Til sammen har de transportert 90.000 kubikkmeter masse i løpet av de fem siste åra. Og når man altså regner 10 kubikkmeter masse per lastebillass, er det enkel matematikk - 9000 lass på fem år.

– Oppdragene står i kø

Og dette er tall fra bare noen av utbyggerne.

Med behov for opptil hundretalls av lastebiler på veiene i Trondheim hver dag, ser det lyst ut for familiebedriften til Per Håvard Ramlo.

– Vi forventer nok at oppdragene holder seg stabile. Det skal fremdeles bygges en del veier, og ettersom Trondheims befolkning skal øke med 50.000 innbyggere, så regner jeg med oppdragene vil stå i kø, sier han.

Grilstad i Trondheim

Store byggeprosjekter i Trondheim øker arbeidsmengden for transportfirmaer i byen. Her er et bilde fra Grilstadfjæra på Ranheim, som er et av de nyere boligprosjektene.

Foto: Linda Bjørgan / NRK