Glatte veier i Trøndelag

Trafikanter melder om meget glatte veier flere steder i Trøndelag. Politiet oppfordrer folk til å kjøre forsiktig. Veitrafikksentralen er informert og entrepenører sendt ut.