NRK Meny
Normal

Glade for penger til vei

Veisjefer i både Nord- og Sør-Trøndelag gleder seg over rause bevilgninger.

Midtdeler, E6 ved Steinkjer
Foto: Mette Moslet Kjesbu / NRK

Det blir mer penger til trønderske veier enn antatt. I Region Midt, som omfatter Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal, skal det brukes 1080 millioner kroner på stamveger og riksveger til neste år. Særlig blir det satset på trafikksikkerhetstiltak.

Distriktsvegsjef for Sør-Trøndelag Ingvar Tøndel er godt fornøyd.

- I forhold til det budsjettet vi vurderte tidligere i år, er det en klar påplussing. Vi er veldig godt fornøyd med at det går den veien, sier distriktsvegsjefen.

Tor Erik Jensen

Overrasket og glad

I Nord-Trøndelag er man også godt fornøyd med årets veibudsjett.

- Dette er en gledens dag for meg. Jeg er positivt overrasket over at det er kommet så mye penger til Nord- Trøndelag, sier Olav Kåre Fuglem, distriktssjef i Statens Vegvesen. - Jeg er overrasket over at vi har fått så mye penger til trafikksikkerhet. Disse skal vi bruke på E6 mellom Stjørdal og Steinkjer, som er den mest ulykkesbelastede veistrekninga i hele Nord-Trøndelag, sier Fuglem.

Statsbudsjettet gir også penger til utbedring av tre av de mest ulykkesbelasta vegkryssene på E6 i Nord-Trøndelag

To kryss på Skogn, samt Gråmyra-krysset blir utbedra i 2009.

Også 40 millioner til riksvei 769 strekningen Lænn- Sørenget i Vemundvik skaper glede hos distriktsjefen. - Jeg er skikkelig overrasket og glad!

Ei tim' te' by'n

Også på Fosen råder det tilfredshet. – Vi er veldig glade for at det nå har kommet en startbevilgning på Sund- Bradden på riksvei 717 i Rissa, sier Vidar Daltveit, leder i Fosen Regionråd.

Dette er startprosjektet i prosjektet Fosenvegene AS - Ei tim’ te’ by’n. Alle kommuner på Fosen og Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommuner er medeiere i Fosenvegene AS og er pådrivere for prosjektet. For å sikre videre vekst i næringslivet på Fosen må vei-standarden på Fosen og kommunikasjon med Trondheim bedres raskt, mener de.