Hopp til innhold

Gjør seg lekker med kortreist mat

Ved kjøkkenet på Ørland hovedflystasjon lages det 500 000 måltider hvert år. Nå frister lokale bønder med kortreiste spesialiteter for å få en plass på matbordet. Men Forsvaret kan stikke kjepper i hjulene.

Lokal mat

Lokalprodusert mat fra Fosen kan ende opp på kjøkkenet ved regionens største arbeidsplass, Ørland hovedflystasjon. Det kan bli innbringende for bøndene i området.

Foto: Oi Trøndersk mat og drikke

– Vi er helt klart optimister. Her må det være plass også for lokale produsenter, mener kalkunfarmer Ove Vinge på Opphaug.

Han og et femtitalls andre matprodusenter på Fosen øyner håp for framtida.

Kalkun fra Solvang Gård

Ove Vinge produserer kalkunskinke og pølse på gården på Opphaug.

Foto: Privat

Med regionens største arbeidsplass i nabolaget, er det mange som tar til ordet for at kortreist mat bør ha en naturlig plass på kjøkkenet til Ørland hovedflystasjon.

– For oss vil dette bety mye. Vi kunne ha ansatt flere folk og utviklet gården videre. Vi kunne blant annet ha utvidet med et eget slakteri. Fast levering til hovedflystasjonen ville gitt oss et godt ben til å stå på, sier Vinge til NRK.

Han mener kortreist mat har like stor verdi som økologisk mat, spesielt med tanke på at økologisk mat transporteres rundt om i hele landet.

Les: Forsvaret satser økologisk

Grønnsakprodusent Hans Petter Grønning i Stadsbygda dyrker kålrot, blomkål, brokkoli og løk ved siden av melk og kyllingproduksjon som foregår i større skala.

Han ønsker å drive bærekraftig, og får god grønnsakjord som følge av kyllingproduksjonen. Et samarbeid med flybasen vil skape ny giv, mener han.

– Etter et års pause prøver jeg på nytt igjen i år. Jeg har lyst til å satse, men er avhengig av en større aktør og sikker levering, sier Grønning.

LES: Salget av lokal mat øker mest

Ligger midt i matfatet

Sølvi Johannessen

Småskalaprodusenter på Fosen håper disken til kjøkkensjef Sølvi Johannessen fylles med lokal mat framover.

Foto: Kim Nygård / Adresseavisen

Ørland hovedflystasjon har i dag nær 800 ansatte. Når den nye kampflybasen står ferdig blir det dobbelt så mange munner å mette.

Flybasen huser også soldater og mannskap som deltar i ulike øvelser, og kan skilte med 95 000 gjestedøgn i året. Tallet er høyt og overgår de best besøkte hotellene i Trondheim sentrum.

Og når den nye kampflybasen i tillegg bygges i et området med dyrka mark på alle kanter, ligger den praktisk talt midt i det lokale matfatet.

Kan ikke love kortreist mat

Oberstløytnant Erling Eriksen

Forsvaret har nasjonale innkjøpsordninger, men oberstløytnant Erling Eriksen mener det kan finnes muligheter for at også kortreist mat kan få innpass.

Foto: Anine Hovda / Luftforsvaret
Heggli urtehage

Heggli Urtehage i Stadsbygd har lyktes med sin småskalaproduksjon, og leverer i dag til både Ørland hovedflystasjon og Luftkrigsskolen i Trondheim.

Foto: Oi Trøndersk mat og drikke

Tidligere denne uka møtte lokale matprodusenter representanter fra både flystasjon, kommune og selskaper som ønsker å videreutvikle satsinga på lokal mat.

Bakgrunnen for samlinga var å se nærmere på hvordan flybasen i større grad skal kunne nyte godt av småskalaproduksjonen på Fosen.

Oberstløytnant Erling Eriksen har ansvar for blant annet kjøkkenet ved flystasjonen, men kan ikke love at det blir kjøpt inn lokal mat i framtida.

– Vi er pålagt å følge de nasjonale rammeavtalene som inngås sentralt i Forsvaret, og her under ligger det at det skal spares penger, sier Eriksen til NRK.

Men han mener det kan finnes muligheter.

– Av erfaring ser vi at det å handle lokalt også kan være en besparelse. Man får bruke de kanaler som er nødvendig for å komme på banen, sier oberstløytnanten.

Det er Ørland kommune innstilt på å gjøre. Ketil Kvam har ansvaret for å se utviklinga av kampflybasen i sammenheng med det sivile liv i kommunen.

– Vi må innordne oss deres innkjøpssystemer og se på hvordan vi kan komme med innspill overfor forsvarets logistikk- og innkjøpsorganisasjon, sier Kvam.

– Fosen kan lykkes

Oi! Trøndersk mat og drikke samarbeider med flere utviklere på Fosen som blant annet satser på lokal mat.

Jon-Ivar Holmslet i Oi mener Fosen-bøndene har gode forutsetninger for og lykkes.

– Det er mange gode produsenter i området. Selv om Forsvaret i dag har egne nasjonale retningslinjer for innkjøp, er det ikke umulig å få innpass. Det har jo skjedd både innenfor dagligvarehandelen og hotellbransjen, sier Holmslet.

Han mener de lokale matprodusentene ikke må se seg blind på mulighetene for et eventuelt samarbeid med kampflybasen, men også heve blikket mot det store matmarkedet som vil åpne seg når tilflyttingen til regionen starter for alvor.

– Dette vil være nye innbyggere med stor kjøpekraft. Brekstad har som mål å utvikle seg en interessant og urban by, og tilgangen på lokal mat vil virke positivt inn på bolysten, mener Holmslet.

Mangler en transportør

Lokal mat

Kortreiste grønnsaker, her levert til Trøndersk Matfestival.

Foto: Oi Trøndersk mat og drikke

Det største ankepunktet for at lokal mat lettere skal få innpass på nye markeder i dag, er mangelen på et distribusjonsselskap.

På Røros har lokale produsenter hatt suksess med nettopp det gjennom selskapet Røros-mat som står for all transport og distribusjon ut til butikker og utsalgssteder.

I Rissa samler andelslaget Guri Kunna i dag 16 produsenter fra Fosen og driver hovedsakelig med foredling av lokale råvarer.

Nå tar de sikte på å bli større også på direkte distribusjon, og håper å bli det nødvendige bindeleddet mellom produsentene og markeder både på Fosen og i resten av Trøndelag.

– Målet er å få to likeverdige ben å stå på. Nå skal det satses like mye på salg og markedsføring som på foredling, sier daglig leder Eva Lian til NRK.

For grønnsakprodusent Hans Petter Grønning er dette gode nyheter. Selv drar han rundt på egen hånd for å omsette grønnsakene sine.

– Alle har vel et ønske om en stor aktør som kan ta imot og distribuere produktene videre. Så langt har ikke Guri Kunna fungert som den salgskanalen den kunne ha vært, men det er fint å høre at det skal satses på dette framover, sier Grønning.