Gjør flere tiltak på E39 etter ras

Raset ved Vasslivatnet på E39 i Hemne skjedde fra et område mellom to allerede utbedrede skråninger. Inntil videre er ett av kjørefeltene svekket og derfor lysregulert.

Ras E39 Hemne

Fordi veien er svekket etter utgliding av masse, blir kjørebanen snevret inn til strekningen er sikret.

Foto: Morten Andersen / NRK

– Vi har hatt litt problemer med utglidninger i området, men det er sjelden noe har havnet i veibanen, sier byggeleder i Statens vegvesen, Bjørn-Erik Storstein, som fikk telefon om jord- og steinraset tidlig søndag morgen.

Han forteller at de driver med såkalt plastring av skråningene, det vil si at de graver unna masse og fyller med knust stein, etterhvert som slike problemer oppstår.

– Jeg regner med at vår entreprenør NCC vil plastre også området det raste fra i dag.

Veien er svekket

Steinar Løvset

Driftsleder i NCC, Steinar Løvset.

Foto: Morten Andersen / NRK

– Vi har sikret stedet, fjernet rasmasser og vasket området, sier driftsleder i entreprenørselskapet NCC, Steinar Løvset.

Midt på dagen søndag setter firmaet opp lysregulering.

– Det gjør vi for å flytte trafikken inn fra utvaskinga som har skjedd på utsiden av veien. Det blir et svekket område.

Trenger to virkedager

Store vannmengder rant nemlig over veien etter raset, og tok med seg jordmasser også på nedsiden av veien - helt inn til autovernet.

Også der vil det måtte fylles på med masse.

Løvset sier han tror de vil trenge to virkedager på å sikre rasstedet helt.

Ras E39 Hemne

Arbeidsmannskapet slet med store vannmengder da de ryddet E39 søndag formiddag.

Foto: Karl Inge Jensen