NRK Meny
Normal

Forsøker igjen etter veghavariet

Fylkestinget i Nord-Trøndelag gir seg ikke, og ønsker fortsatt en helhetlig utbygging av fylkesveg 17 mellom Namsos og Steinkjer.

Fylkesveg 17

Fylkespolitikerne i Nord-Trøndelag ber kommunene gjøre et nytt samarbeidsforsøk om fylkesveg 17.

Foto: Eivind Aabakken/NRK

Trine Hallem

Trine Hallem fra Arbeiderpartiet oppfordrer kommunene til å vise raushet.

Foto: Nord-Trøndelag fylkeskomune

Så langt har Statens vegvesen brukt 60 millioner kroner på å planlegge vegen. I september sa styringsgruppa for vegutbyggingen stopp etter at Namsos-politikerne krevde veg utenom Namdalseid sentrum og ingen bomstasjon mellom Bangsund og Namsos.

Et nytt forsøk

Onsdag ettermiddag vedtok fylkespolitikerne å be kommunene Namsos, Namdalseid, Flatanger, Osen, Verran og Steinkjer om å gjøre et nytt forsøk.

– Mange ble overrasket da Namsos-politikerne la fram sine krav i slutten av august, men vegutbyggingen er så viktig at vi må gi kommunene ro til å gå gjennom saken på nytt, sa Trine Hallem fra Arbeiderpartiet.

Partikollega Bjørn Engen fra Namdalseid er villig til å åpne for veg utenom Namdalseid sentrum, selv om han har ønsket veg gjennom sentrum tidligere.

Bjørn Engen

Bjørn Engen ønsker nå veg utenom Namdalseid sentrum.

Foto: Nord-Trøndelag fylkeskommune

– Prosjektet er så viktig for oss alle at vi må være villig til å strekke oss langt for å få det til. Selv om jeg er imot å bruke matjord for å bygge veg, må vi vurdere å gjøre det på Namdalseid, sa Engen fra fylkestingets talerstol.

– Vis raushet

Flere av politikerne oppfordret nå kommunepolitikerne om å vise raushet for å få realisert vegprosjektet.

– Det er viktig at man må kunne se lengre enn til sin egen kommunegrense, og samtidig mer enn 15 år fram i tid når bompengeperioden er over, sa Trine Hallem.

Veiutbyggingene på fylkesveg 17 og fylkesveg 720 skulle koste rundt 2,2 milliarder kroner. 60 prosent skulle betales av bilistene, mens 40 prosent skulle betales av Nord-Trøndelag fylkeskommune. Etter planen ville kjøretiden mellom Namsos og Steinkjer bli fem minutter kortere, mens mellom Malm og Steinkjer ville innsparingen bli på sju og et halvt minutt. De aller største investeringene skulle gjøres mellom Malm og Steinkjer.

Kjersti Tommelstad (SV) fra Namsos ba fylkespolitikerne forstå frustrasjonen i Namsos i forhold til fordeling av kostnader.

– Vi i Namsos mener rett og slett at vi må betale for mye for lite slik planen er i dag. Dette må det gjøres noe med om vi skal komme videre, sa Tommelstad.

– Må involvere næringslivet

En ny undersøkelse viser at nytteverdien for næringslivet i Namsos blir svært liten slik vegplanene og bompengeinnkrevingen er planlagt i dag.

– Når ikke næringslivet ser nytten i å gå videre med vegplanene må vi ta det innover oss. Derfor ønsker jeg at næringslivet blir involvert i sterkere grad i det videre arbeidet framover, sa Senterpartiets Randi Dille.

Samtidig understreket mange politikere at utbyggingen mellom Malm og Steinkjer skal fortsette hvis kommunene ikke blir enige om et samarbeid om hele vegstrekningen.

Saken skal behandles av fylkestinget igjen i desember.

Video fra Trøndelag

Se vår "timelapse" av juliværet i Trøndelag
I over 80 år har Hugos tivoli fra Levanger holdt på. I sommer har en 25-åring overtatt som leder i familiebedriften.