Gjerder i veikanten skaper problemer

Gjerder og hekker for nær veien, gjør vegvesenets kanstslått unødvendig utfordrende.

Kantslått

Gjerder og andre hindre i veikanten gjør arbeidet med kantslått vanskelig.

Foto: Jørn Haudemann-Andersen / NRK

Det pågår kantslått langs en rekke veier for tida. Et problem som vegvesenets entreprenører opplever oftere enn før, er gjerder som er satt opp for nær veien, og som står på offentlig grunn. Slike gjerder kan i verste fall bli ødelagt av slåttmaskina. Og slike gjerder gjør i alle fall trafikksikringsarbeidet vanskeligere. det er nokså vanlig at klipperen må heves og flyttes i ekstra manøvre på grunn av hindringer.

Gjerde i kantklipper

Slik kan det gå når et gjerde kommer inn i kantklipperen.

Foto: Morten Kulstad

– Forhåpentligvis ser vi gjerdene, løfter dem opp og kjører rundt. Men desverre er det slik at vi kjører inn i det med maskina, og det blir full stopp. Det er både nettinggjerder, gjerdestolper og piggtråd som ligger i veien, sier entrepenør Morten Kulstad.

Hefter arbeidet

Med vegvesenet som oppdragsgiver og byggherre besørger entreprenør Kulstad og hans kolleger kantslåtten langs til 2500 trønderske kilometre. Hågen Ven i Statens vegvesen sier at problemer med kanslåtten er økende, selv om han ikke har oversikt over antall uhell så langt i år.

Profilbilde

Sjefingeniør Hågen Ven opplever at det stadig kommer inn klager fra entrepenører om hindringer i kantslåttarbeidet.

Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

– Vi får stadig klager fra entrepenørene, og dette hefter dem i ganske mye arbeid. En annen ting med dette er at det er et sikkerhetsproblem. De må være mye mer årvåkne og passe på disse gjerdene i stedet for å passe på trafikken som går samtidig som de arbeider, forteller Ven.

For sen kantslått

Leder i Nord-Trøndelag bondelag, Asbjørn Helleland, mener problemet har en enkel løsning. Han mener også kantslåtten kommer for sent ut på våren.

– Løsningen må være å fjerne de gamle gjerdene, så de slipper å slite med det. På den andre siden synes jeg at vegvesenet og de som rydder kanter er alt for sent ut om våren. Spesielt fordi løvetanna får stå å blomstre, og spre sine vinger utover åker og eng. Det er ikke særlig gunstig for oss som er gårdbrukere, for da må vi enten sprøyte eller så må vi snu økrene tidligere for å unngå å få det i dyreforet, forteller Helland.