Gjerder holder bjørn unna

Det er oppsiktsvekkende få sauer som er tatt av bjørn i Nord-Trøndelag i år. En ny type gjerde får mye av æren for det.

Rovviltgjerdet i Trysil
Foto: NRK

Årets lave tapstall på sau i Nord-Trøndelag vekker nasjonal oppsikt. Ikke siden tidlig på 1990-tallet har bjørnen tatt så få sauer i fylket.

Brukerne har lyktes

Mange faktorer kan spille inn, men rovviltkonsulent Lars Bendik Austmo tror bruken av rovdyrsikre gjerder er en viktig årsak.

- Vi må nok smøre oss med tålmodighet og se hvordan framtiden blir før vi er helt sikker, men det er ingen tvil om at enkeltbrukerne har lyktes med tiltakene sine. De har gått over fra å gå og lete etter død sau om sommeren til å passe på dyrene sine innenfor gjerdene. Dermed kan de selge dyrene og tjene penger på dem, sier Austmo.

Utenlandsk interesse

Nord-Trøndelag har gjennomført en egen modell for bygging av rovdyrsikre gjerder. Resultatene er så vellykket at Austmo i disse dager reiser land og strand rundt for å fortelle hvordan sauebønder i fylket er motivert til å gjerde inn sauene sine. Miljømyndighetene i andre land har også meldt sin interesse.


Utviklingen med færre registrerte tap av sau tatt av rovvilt har skjedd fort. Bare for to år siden var tapene tre ganger større. Tallene for i år er bedre enn noen hadde turt håpe, sier Austmo.

- Så langt ser det veldig lovende ut. Vi har gjennom hele beitesesongen sett at dokumenterte skader har vært lavere enn tidligere år, spesielt 2006 og 2007.

I løpet av få dager har Austmo den fulle og hele oversikt over situasjonen, men trenden er lovende.

Video nsps_upload_2008_11_19_17_23_45_1458.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.