Hopp til innhold

Gir Namsos skylda for veihavari

Verran-ordfører Bjørn Skjelstad gir Namsos-politikerne skylda for at fylkesvei 17-prosjektet havarerte i dag.

Sævik

Gang- og sykkelveien mellom Spillum og Sævik i Namsos blir bygd ferdig uten bompenger.

Foto: Espen Sandmo/NRK

Bjørn Skjelstad

Verran-ordfører Bjørn Skjelstad gir Namsos skylda for at fylkesvei 17-prosjektet havarerte.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Mandag formiddag bestemte ordførerne i Osen, Flatanger, Namsos, Namdalseid, Verran og Steinkjer seg for å skrinlegge den bompengefinansierte veiutbyggingen på fylkesvei 17 mellom Namsos, Steinkjer og Verran.

– Et umulig vedtak

– Vi var jo enige om å fortsette arbeidet senest i juni, men så gjorde kommunestyret i Namsos et vedtak sist torsdag som gjorde det umulig å fortsette, sier Bjørn Skjelstad.

Namsos-politikerne vedtok at det ikke skal plasseres noen bomstasjon innenfor kommunens grenser.

I utgangspunktet var det planlagt en bom mellom Spillum og Bangsund. I tillegg krever Namsos-politikerne at veien skal legges utenom Namdalseid sentrum, som vil gjøre prosjektet enda dyrere.

– Dette er veldig skuffende, og ansvaret ligger i Namsos. Kommunestyret mener de ikke skal betale for omkostningene i prosjektet, og forlanger også en veiløsning i Namdalseid som de ikke er enige i. Derfor var vedtaket fra Namsos umulig å realisere i forhold til hele prosjektet. Det var her det strandet, mener Verran-ordføreren.

– Et tap for hele fylket

Tor Erik Jensen

Tor Erik Jensen er skuffet over at det ikke blir noen utbygging av fylkesvei 17.

Foto: Espen Sandmo/NRK

Han mener det er et tap for hele fylket at prosjektet nå legges bort.

– Dette er veldig viktig for oss i Verran, men også for resten av Nord-Trøndelag. Når vi tenker på kommunereformen blir det viktig for næringsliv og bosetting med en god infrastruktur. Det får vi ikke nå, sier en skuffet Skjelstad.

Veiutbyggingene skulle koste rundt 2,2 milliarder kroner. Bilistene mellom Namsos og Steinkjer ville spare om lag fem minutters kjøring, mens mellom Malm og Steinkjer ville innsparingen bli på sju og et halvt minutt. De aller største investeringene skulle gjøres mellom Malm og Steinkjer.

– Dette er sterkt beklagelig, men vedtaket i Namsos kommunestyre la nye forutsetninger på bordet som ikke kunne innfris. Det er veldig synd, men det er opp til kommunene å bli enige. Vi i fylkeskommunen kan ikke gjøre noe med det, sier fylkesråd for samferdsel i Nord-Trøndelag, Tor Erik Jensen til NRK.

Lettelse på Namdalseid

På Namdalseid er ordfører Steinar Lyngstad lettet over at fv. 17-prosjektet nå er avklart.

– Det er en lettelse å få tatt en avgjørelse etter så mange år med usikkerhet. Det strandet jo første gang i 2012, men etter den tid er prosjektet blitt dårligere. Særlig er den skisserte løsningen i Holmvikbogen for dårlig. At det ikke ble noe av undergangen i Namdalseid sentrum gjorde også prosjektet dårligere, mener Lyngstad.

Vedtaket i Namsos om at det ikke skal være bomstasjon mellom Spillum og Bangsund, gjorde de umulig å fortsette, mener ordføreren i Namdalseid.

– Dermed måtte det betales enda mer i bompenger sør for Namsos, og det var uaktuelt for oss andre å være med på, fastslår Steinar Lyngstad.

Namsos-ordfører reagerer

Morten Stene og Tom Collett Prytz

Namsos-ordfører Morten Stene (til venstre) og Høyres Tom Collett Prytz under kommunestyremøtet i Namsos torsdag kveld.

Foto: Espen Sandmo/NRK

Namsos-ordfører Morten Stene liker dårlig at de andre nå skylder på kommunen.

– Vi kan jo ikke noe for at grunnforholdene mellom Sprova og Østvik var mye dårligere enn antatt. Derfor ble vegløsningen i Holmvikbogen helt annerledes og mye dyrere enn først antatt. At folk som kjører mellom Bangsund og Namsos skulle betale bompenger for det, ville de ikke være med på, sier Stene.

Han mener blant annet løsningen med et nytt lyskryss i Namdalseid sentrum er helt håpløst.

– Vi ville ha en bedre vei først og fremst for næringslivet, og da var en vei utenom Namdalseid sentrum vårt krav. En slik vei ville kostet 110 millioner kroner, men det var verken fylkesråden eller Statens vegvesen villige til å diskutere, sier Morten Stene.

Ordføreren i Namsos sier han er lettet over at avgjørelsen nå er tatt.

– I utgangspunktet var dette et godt prosjekt til 1,3 milliarder kroner, og en pris på 35 kroner hver vei for småbiler mellom Namsos og Steinkjer. Men nå er det helt andre summer, og at en storbil skal måtte betale 250 kroner hver vei, er uakseptabelt, fastslår Namsos-ordfører Morten Stene.

Selv om bomveiprosjektet nå legges bort, vil de tre utbyggingene som allerede er i gang bli fullført og betalt av Nord-Trøndelag fylkeskommune. Det er ny Årgård bru i Namdalseid, ny gang- og sykkelvei mellom Spillum og Sævik, og ny vei sør for Bangsund sentrum.

Bangsund-tunnel

Arbeidet med ny vei på Bangsund er i full gang, og neste år blir denne tunnelen stengt for biltrafikk.

Foto: Tariq Alisubh, NRK