Hopp til innhold

Spatak for islandske kolleger

Norske bønder tar et spatak for vulkanrammede islandske bønder som har slitt seg ut på å fjerne aske fra jorda.

Askesky over Island

Islandske bønder er utslitt av å vaske aske.

Foto: Scanpix

En gård i Thorvaldseyri like ved Eyafjallajøtull på Island.

Et gårdsbruk i Thorvaldseyri med Eyafjallajøtull i bakgrunnen.

Foto: Norges Bondelag / NRK
Thorvaldseyri like ved Eyafjallajøtull på Island.

Saka ligger svart på dyrkamarka på Island.

Foto: Norges Bondelag / NRK
Luftfoto over Thorvaldseyri like ved Eyafjallajøtull på Island.

Bøndene på Thorvaldseyri like ved Eyafjallajøtull ble hardt rammet.

Foto: Norges Bondelag / NRK
En plante dekket av aske på Thorvaldseyri like ved Eyafjallajøtull på Island.

En plante dekket av aske på Thorvaldseyri like ved Eyafjallajøtull på Island.

Foto: Norges Bondelag / NRK

Norges Bondelag går i bresjen for en solidaritetsaksjon for islandske bønder.

– Det betyr mye å få moralsk og økonomisk støtte fra Norge. Innsamlingen er blitt veldig godt mottatt på Island, sa den islandske bondelederen Eirikur Blöndal på tinget til Norges Bondelag nylig.

Eirikur Blöndal opplyser at så mange som 150 gårder er hardt rammet av askenedfallet fra Eyjafjallajøkull, i et tynt befolket distrikt med bare 500 innbyggere.

Se bilder fra de askerammede gårdene på Island.

50.000 fra hver av de sju store

Norges Bondelag tok initiativ til solidaritetsaksjonen, og fikk samvirke-organisasjonene med seg til å gi et samlet beløp på 350.000 kroner, som kommer fra 50.000 fra hver av de sju store i norsk landbruk: Norges Bondelag, Norske Felleskjøp, Tine, Nortura, Landkreditt, Gjensidige og Yara.

I tillegg er det så langt kommet inn 30.000 kroner fra norske bønder. Innsamlingsaksjonen varer ut august, og alle bønder oppfordres til å gi 1000 kroner hver.

– Pengene fra norsk landbruk kommer godt med for askerammede islandske bønder, sier Eirikur Blöndal.

Avløsere

– Vi ønsker at disse pengene skal gå til islandske bønder og familiene deres. De har det tøft i år, sier styreleder Lars Morten Rosmo i Sør-Trøndelag bondelag til NRK.no

De islandske bøndene trenger hjelp til avløsere og arbeidshjelp for å avlaste familier som har stått på hardt for å få aska vekk fra jorda.

– Arbeidet med å fjerne aska kommer i tillegg til alt det andre arbeidet som må gjøres på en gård, sier Rosmo.

Vulkanutbruddet har ført til at en rekke bondefamilier ikke lenger kan bo på gårdene sine. Disse familiene må pendle inn til dyra hver dag for å melke og sørge for at dyra får nok mat i fjøset.

Store grasområder er ødelagt av askenedfall, slik at de over lang tid ikke kan brukes verken til beite eller til innhøsting av gras.

Se bildene av islendingene som vasker aska etter vulkanutbruddet.

Video Island idag

VIDEO: Enorme askeskyer fra Eyjafjallajökull.

Siste fra Trøndelag