Gir ikke opp kampen om lensmannskontor i Flatanger

Ordføreren i Flatanger frykter for både akuttberedskapen og det forebyggende arbeidet dersom lensmannskontoret legges ned i kommunen.

Lensmann i Flatanger Bertil Ovesen står utenfor rådhuset

Bertil Ovesen kan bli den siste i en lang rekke av lensmenn som har tjenestegjort i Flatanger. Politidirektoratet ønsker å legge ned kontoret fra 1. januar 2018.

Foto: Rita Kleven / NRK

– Tusenårsstedet til kommunen ligger nedi her. Jeg er født og oppvokst i bygda, så jeg er godt kjent, sier lensmann Bertil Ovesen.

Han tar NRK med på en liten omvisning i hjemkommunen sin. Selv om Flatanger bare har rundt tusen innbyggere, så er det et område på nesten 460 kvadratkilometer han har ansvaret for. I tillegg er kommunen er en populær turistkommune og dobler hver sommer antallet innbyggere.

Likevel har Politidirektoratet har bestemt at lensmannskontoret i kommunen skal legges ned og flyttes til Namsos som ligger sju mil unna. Isteden får de en politikontakt som skal være der én gang i uka.

– Jeg har alltid vært en tilhenger av at man er til stede i bygda. Terskelen for å kontakte oss har vært lav. Vi har stilt opp når folk trenger oss, på foreldremøtene og vi møter ungdommen. Jeg er spent på om sånne ting fortsetter, sier Ovesen.

Siste sjanse

Olav Jørgen Bjørkås

Ordfører i Flatanger, Olav Jørgen Bjørkås (Sp) frykter blant annet beredskapen ved ulykker skal bli enda dårligere dersom lensmannskontoret legges ned.

Foto: Kristine Krane / NRK

Selv om både politimesteren i Trøndelag og Politidirektoratet har bestemt seg, så har kommunene fortsatt mulighet til å klage på vedtaket til direktoratet.

Denne muligheten, ønsker kommunen å benytte seg av. Formannskapet har bestemt å sende inn en klage på vedtaket om å legge ned lensmannskontoret.

– Vi ser ikke at politikontakten greier å ha den lokalkunnskapen som er nødvendig, spesielt i krisesituasjoner. I tillegg blir den forebyggende virksomheten svekka, sier ordfører Olav Jørgen Bjørkås (Sp)

Han peker at når det skjer ulykker i kommunen så er det stort sett det lokale brannvesenet som er først på skadestedet. De må derfor ofte også fungerer som skadestedsledere, en oppgave politiet egentlig har. Han tror ikke dette blir bedre med politireformen.

– Dette er en oppgave politiet får betalt for å gjøre, men når det lokale brannvesenet må gjøre oppgavenm så får ikke vi noen vederlag for å gjøre politiets oppgaver, sier Bjørkås.

Lite optimistiske

Lensmann Ovesen er glad for at kommunen nå bruker sin siste mulighet til å prøve å berge lensmannskontoret.

– Jeg føler vel at det ligger i kortene at det blir nedleggelse, men nå skal denne klagen behandles først, fortsetter Ovesen.

Også ordføreren er forsiktig med å få for stor tro på at de vil nå gjennom med klagen.

– Det ser ikke ut til at budskapet har nådd fram så langt. Men jeg håper politikontakten vil se verdien av å ha en plass å være om det blir løsningen. En plass hvor han kan være og møte folk. Det vil være alfa og omega, sier ordføreren.

Politidirektoratet ønsker ikke å uttale seg i saken da de har klageinstans og har ikke behandla saken enda.