Normal

Gikk med stort overskudd – mangler fagfolk

Trondheim kommune fikk et overskudd på 62 millioner kroner i helse- og omsorgssektoren i fjor. Samtidig manglet de god nok bemanning da en pasient døde på Moholt sykehjem i fjor vår.

Moholt sykehjem

Pasienten døde på Moholt sykehjem i fjor vår.

Foto: Per Ingvar Rognes / NRK

På fredag fortalte NRK at Trondheim kommune brøt loven med uforsvarlig få sykepleiere.

Kommunalråd Sissel Trønsdal (Ap) mener dette er helt uakseptabelt, i og med at kommunen gikk med 62 millioner kroner i overskudd i denne sektoren i fjor.

– Vi har gitt penger til opptrapping av bemanningen, og da kan vi ikke ha det slik, mener hun.

Penger til gode

Rådmann Morten Wolden innrømmer at de har penger til gode innen denne sektoren.

– Pengene skulle vært brukt til å øke bemanningen, men vi har slitt med rekrutteringen av fagfolk. Vi er i hard konkurranse med St. Olavs Hospital, og vi har kommet seint i gang, sier han.

– Dette skyldes ikke bare mangel på fagfolk, men mangel på plan i arbeidet, sier Trønsdal.

Fylkesleder Knut Jørgen Rotabakk i sykepleierforbundet er enig i at kommunen ikke klarer å rekruttere nok sykepleiere.

– Det står på viljen også, og de sliter med rekrutteringen. Sykepleierne ønsker gode fagmiljøer, høyere lønn og muligheter for spesialisering. Kommunen bruker ikke noen av disse virkemidlene for å rekruttere. Nå trenger de et sykepleierløft, mener Rotabakk.

Trondheim kommune har erkjent at vaktordningen ikke var god nok på Moholt sykehjem i fjor vår, da kun ufaglærte var til stede på ettermiddagen da en pasients helsetilstand ble akutt forverret. Pasienten døde noen timer senere.

Sissel Trønsdal, kommunalråd (Ap), Trondheim

Sissel Trønsdal sier politikerne vil følge opp denne saken tett i tida framover.

Foto: Erland Knutsen / NRK
Tre kilometer unna

Sykepleieren på vakt befant seg på et annet sykehjem, tre kilometer unna. Disse to sykehjemmene utgjør en enhet, Moholt og Bromstad helse- og velferdssenter, men ingen hadde lagt noen plan for forflytning mellom sykehjemmene.

På Moholt hadde ikke sykepleieren nøkkel til medisinskapet eller tilgang til datasystemet med all informasjon om pasienten. Legen som ankom hadde heller ikke tilgang til dette.

Denne praksisen ble klaget inn til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag av Norsk Sykepleierforbund.

– Vi synes det er trist at det ikke organiseres på en bedre måte som sikrer at det er fagkompetanse til stede til enhver tid, sier tillitsvalgt Knut Jørgen Rotabakk.

Ikke mangel på sykepleiere

Pasienten døde noen timer senere den dagen, etter at pårørende var varslet og det ble besluttet at det ikke skulle iverksettes hjerte-lunge-redning.

Kommunaldirektør for helse og velferd i Trondheim kommune, Helge Garåsen, påpeker at dødsfallet ikke skyldtes mangel på sykepleiere.

– At det ikke var sykepleier til stede hadde neppe noe å si for utfallet i denne situasjonen, selv om det ikke er ønskelig at sånt skal skje. Det som er problematisk er at vi ikke har gode nok systemer til å dokumentere, forberede og ha beredskap når slike ting skjer.

Trondheim kommune erkjenner at vaktordningen ikke var god nok, og mener situasjonen ikke er akseptabel.

– Dette er en sak vi må følge opp tett i tida framover, sier Sissel Trønsdal.