Hopp til innhold

Gikk 200 år tilbake i tid

På Brusve gård i Levanger gikk man tirsdag kveld nøyaktig 200 år tilbake i tid. Til den dagen de tre eidsvollsmennene fra Nordre Trondhjems Amt skulle velges i 1814.

Brusve gård Levanger

Infanterister avfyrte salutter utenfor Brusve gård da gjestene kom.

Foto: Magnar Brandseth/NRK

Brusve gård Levanger

Oddbjørn Hagen som amtmann Caspar Conrad Rafn på Brusve gård tirsdag kveld.

Foto: Magnar Brandseth/NRK

Vinteren og våren 1814 var en spennende og utfordrende tid for Norge etter Kielfreden i januar samme år. Det ga landet et håp om økt selvstendighet, og i løpet av kort tid ble det bestemt at man skulle samle landets fremste menn på Eidsvoll for å velge kongeriket Norges nye regjeringsform.

Lensmannsgården

– Brusve gård i Levanger var lensmannsgård i 1814 og ble valgt som samlingsplass for de utsendte valgmennene fra alle prestegjeldene i Nordre Trondhjems Amt. Tilsvarende Nord-Trøndelag fylke i dag, forteller Guri Sivertsen som er sekretær for 1814-komiteen i Levanger kommune.

Til sammen 28 valgmenn kom til Brusve gård fra hele amtet fredag 25. mars i 1814. De var igjen blitt valgt fra sine respektive prestegjeld fra hele Nord-Trøndelag.

– Her var det lensmann Bardo Vestrum og amtmann Caspar Conrad Rafn som tok imot. De tre som ble valgt til å representere amtet på Eidsvoll var sogneprest Hans Christian Middelfart fra Beitstad, gårdbruker og lærer Sivert Bratberg fra Beitstad, og sogneprest Heyerdahl fra Stjørdal, forteller Sivertsen.

Fra hele Nord-Trøndelag

Brusve gård i Levanger

Lensmann Bardo Vestrum og kona tok imot gjestene i døra.

Foto: Magnar Brandseth/NRK

Tirsdag kveld, nøyaktig klokka 18.14, ble innbudte gjester fra alle kommunene i Nord-Trøndelag ønsket velkommen til Brusve.

– Her ble de tatt imot av lensmannen i Torbjørn Grandaunets skikkelse, hans kone spilt av Jorunn Børstad og amtmann Rafn spilt av Oddbjørn Hagen, forteller Annar Johansen som leder arrangementet.

På tunet ble det skutt salutt, og både dragoner og teaterbarn tok imot de inviterte gjestene fra hele fylket.

– I løpet av kvelden skal vi gjenskape historien fra Kielfreden i januar 1814 og fram til valgmøtet 25. mars. Det blir en spennende reise, forteller Johansen.

Brusve gård i Levanger

Brusve gård i Levanger var pyntet til fest tirsdag kveld.

Foto: Magnar Brandseth/NRK