Hopp til innhold

Gift fra bildekk kan ha drept denne fisken – nå advarer forskerne

Forskere har funnet ut at bildekk inneholder kjemikalier som er svært giftig for fisk. Avrenning fra tuneller og veier kan derfor være en årsak til fiskedød i norske lakseelver.

Død fisk fra Homla

DØD FISK FRA HOMLA: Over hundre døde lakser ble i 2018 funnet i elva Homla. Forskere mistenker nå at gift i avrenninga fra E6 kan være årsaken.

Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

CO₂ i atmosfæren
418,8 ppm
1,5-gradersmålet
+1,09 °C
Les mer  om klima

– Det er et stoff i bildekk som kan reagere med ozon, og da dannes det et veldig giftig stoff, sier Roar Sandodden, seniorforsker innen miljø og smittetiltak ved Veterinærinstituttet.

I USA har det vært flere episoder med laksedød. En undersøkelse viser at bildekk inneholder kjemikalier som er livsfarlig for laks.

Nå ønsker forskere i NINA å finne ut om giften fra bildekkene kan være en fare for den norske laksen.

Les også Antall truede arter som påvirkes negativt av klimaendringer har doblet seg på seks år

Sebastian Hauge Andersen tok en laks på 20,5 kg i Stjørdalselva 22. aug.

– Vi tenkte at kanskje det er noe som skjer i Norge også. Da måtte vi ta noen vannprøver, forteller Sandodden.

Vannprøvene fra tuneller og vannpytter på kunstgressbaner avdekker nemlig at avrenningsvannet fra veinettet inneholder overraskende mengder av giftstoffet.

– I den prøven med høyest konsentrasjon var det 2,7 ganger mer enn den konsentrasjonen som skal til for å drepe 50 prosent av laksen.

– Det er viktig at vi tar det her på alvor, sier han.

Vannprøve fra vaskevann i Stavsjøtunellen

Dette er en vannprøve fra vaskevannet fra Stavsjøtunellen. Den inneholder høye verdier av giftstoffet.

Foto: Anders Foldvik / NINA

Aldri testet på atlanterhavslaks

I den amerikanske undersøkelsen er det laksetypen coho som har dødd av stoffet. I Norge er det derimot atlanterhavslaksen som dominerer. Vi vet foreløpig ikke om giftstoffet er farlig for den norske laksen.

– Det er ingen som har testet det på vår laks ennå, så vi vet ikke hvordan det slår ut.

Det forteller Anders Foldvik, forsker i Norsk Institutt for Naturforskning.

– Jeg vet at dette stoffet er testet ut på andre laksearter. Det er noen laksearter som dør av stoffet, og så er det noen som det viser seg å ikke ha noen effekt på i det hele tatt, utdyper han.

Roar Sandodden påpeker at det er en mulighet for at dette også påvirker norsk laks.

– Vi har ikke bevist eller vist på noen slags måte at det dør laks i Norge på grunn av dette. Men vi har helt klart vist at det kan være et potensial for det og at det giftige stoffet også finnes i norske vassdrag, sier han.

Vaskevann som renner fra Stavsjøtunellen

Slik ser det ut når det renner vaskevann fra Stavsjøtunellen.

Foto: ANDERS FOLDVIK / NINA

Laksedød i Homla

I høsten 2018 var det en episode med stor laksedød i Homla, lakseelva som renner ut i Hommelvik i Malvik kommune.

Laksedøden ble undersøkt, men konklusjonen var at det ikke var noen åpenbar grunn til at laksen døde, men at det kunne være en samvirkning av forskjellige ting.

Nå tror Sandodden at giftstoffet kunne vært grunnen.

– Vi har avrenning fra Stavsjøtunellen rett ned i Homla. Der fant vi stoffet i såpass høy konsentrasjon at det er godt over dødelig nivå for laksen.