Katolsk biskop i Trondheim tilsto overgrep mot altergutt

Den tidligere katolske biskopen i Trondheim, Georg Müller, har tilstått seksuelt misbruk av en mindreårig altergutt for mange år siden.

Georg Müller

Tidligere biskop i Trondheim, Georg Muller, har innrømmet seksuelle overgrep mot en altergutt.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Misbruket var den egentlige grunnen til at biskop Georg Müller helt uventet gikk av i juni i fjor.

– Det er en dypt tragisk sak, som er et hardt slag for oss alle. At han har innrømmet det er jo bra, men det er helt grusomt å høre om, sier pressekontakt pater Pål Brattbakk i Oslo katolske bispedømme til NRK.no.

Den katolske kirka skal ha betalt offeret for overgrepene ei årslønn i økonomisk oppreisning, som skal ha vært det mannen ba om. Ifølge Adresseavisen var beløpet 400-500.000 kroner.

- Kirka får ikke beskytte seg selv

Biskop i Nidaros, Tor Singsaas, tok i påsken et oppgjør med den katolske kirke og pavens manglende evne til å ta fatt i overgrepsakene.

– Jeg opplever dette som forferdelig trist. Nå har problematikken rykket veldig nær oss, sier han til NRK.no.

Han sender sine tanker til overgrepsofrene og lover at kirken ikke skal ta lett på dette.

– Nå er det viktig at kirka ikke får beskytte seg selv, for det er fullstendig uverdig. Jeg er redd for at det kan skje. Det er lett at vi som sitter med makten kan klare å usynliggjøre et slikt problem og at offeret blir mindre og mindre. Dette er jeg veldig bevisst på, vi er nødt til å gjennomleve denne smerten, sier han.

Første tilfelle i Norge

Saken er den første overgrepssaken som knyttes til den katolske kirken her i landet. I Europa har pedofiliskandalen vokst de siste ukene med stadig flere tilfeller av seksuelt misbruk og vold utført av katolske prester.

Senest tirsdag hevdet en italiensk advokat at sakene som har rammet den katolske kirken det siste tiåret, bare er toppen av isfjellet. Selv mener han å kunne dokumentere over 130 tilfeller av pedofili i presteskapet i Italia siden 1999.

Strafferettslig foreldet

Offeret i Trondheim var altergutt og Georg Müller var prest da overgrepene skjedde for rundt 20 år siden. Saken er nå strafferettslig foreldet.

Biskopen for Trondheim og Oslo, Bernt Eidsvig, sier til Adresseavisen at Müller søkte avskjed umiddelbart etter at han ble forelagt beskyldningene.


Avskjeden ble offentlig kunngjort av Müller selv under den katolske høymessen i Trondheim søndag 7. juni i fjor. Meldingen kom som et sjokk på hele det katolske miljøet i byen. Den offisielle forklaringen var den gang samarbeidsproblemer i menigheten.

Ønsket ikke publisitet

Eidsvig sier at Müller har vært «til psykologisk behandling, eller terapi, og vært underlagt åndelig veiledning etter at han gikk av». Saken har ikke vært offentliggjort fordi offeret i saken ikke har ønsket det.

Han sier at saken ikke er anmeldt fordi det i utgangspunktet ikke er kirkens ansvar når offeret er en myndig person. Dernest var det et poeng at saken var strafferettslig foreldet.

– Vedkommende er nå godt over myndighetsalder. Kirken har forsikret seg om at forholdene er foreldet etter norsk lov, sier Eidsvig til Adresseavisen.

Han opplyser at han uttaler seg på oppdrag fra kardinal Joseph Levada, som er prefekt for Troskongregasjonen i Vatikanet.

Kardinal forsvarte paven

Bar på hemmeligheten i 20 år

Alarmen gikk da offeret, som nå er en voksen mann i 30- årene, fortalte om det seksuelle misbruket til en katolsk prest. En prest i Oslo katolske bispedømme ble av erkebiskopen i Stockholm satt til å etterforske saken.

Han lyttet den til fornærmedes forklaring og fant den troverdig. Vatikanets ambassadør i Norden, erkebiskop Emil Paul Tscherrig, sendte saken til Vatikanet der den ble behandlet av tre dommere i et tribunal. Avgjørelsen var at Müller måtte fratre.

Da Müller ble kalt inn på teppet til erkebiskopen, la han kortene på bordet, skriver Adresseavisen.

Nekter for flere

Eidsvig sier at erkebiskopen presset Müller på spørsmålet om han hadde begått overgrep mot andre personer, og at Müller hevdet at så ikke var tilfelle.

På spørsmål om han er trygg på at den tidligere biskopen snakket
sant, sier Eidsvig: – Jeg kan ikke være 100 prosent sikker på det.

Dersom det dukker opp flere påstander om seksuelle overgrep, vil dette bli tatt meget alvorlig, ifølge Brattbakk.

– Alle henvendelser vil bli tatt seriøst, og det vil med en gang bli tatt opp i vårt fagetiske utvalg. Det står i vår beredskapsplan at dersom et offer ønsker at saker skal meldes til sivile myndigheter vil vi være behjelpelige med det, sier han.

Biskop går av etter sex-skandale

Eidsvig sier at det ikke er mye den katolske kirken har kunnet gjøre for å finne ut om det var flere ofre.

– Hvis offeret i denne saken hadde ønsket det, så hadde vi gjort det. Men jeg er ganske sikker på at de anklagene ville kommet av seg selv. Det er vanskelig å gjøre noe før anklager blir meldt, sier han.

Vet ikke hvor biskopen er


Georg Müller har ikke latt seg spore opp for kommentar til saken. Verken Trondheim stift, biskopen i Oslo eller mannens ordensbrødre i Tyskland vet hvor den tidligere trondheimsbiskopen oppholder seg.

Müller er blitt utelukket fra posisjoner kirken kan gi ham og vil aldri få noen posisjon i kirken mer.

– Å gjenopprette det offeret har mistet, er umulig. Det er det forferdeligste ved overgrepssakene, sier Eidsvig.