Hopp til innhold

Gaza-markering i Steinkjer

Nesten 200 personer møtte opp på solidaritetsmarkering for Gaza på Steinkjer onsdag

Gazamarkering i Steinkjer

Onsdag var det Gaza-markering i Steinkjer

Foto: Martin Lønnum Midjo

Privatpersoner har gått sammen om en markering mot krigen i Gaza i Steinkjer onsdag.

Gaza-markering

Bente Tangen til venstre og Trude Hallstrøm til høyre, var to av arrangørene

Foto: Trude Hallstrøm

Markeringen ble holdt på torget i Steinkjer klokken 18.00. Det var kulturelle innslag, og Arbeiderpartiet, SV, Miljøpartiet de Grønne og Palestinakomiteen i Trondheim holdt appeller.

– Vi satte i gang med organisering av denne markeringa fordi vi av ulike årsaker vil stå opp for sivilbefolkningen i Gaza. Vi er alle mødre, fedre, søstre og brødre. Det er umulig å ikke reagere på grusomhetene som sivilbefolkningen i Gaza nå opplever, sier Trude Hallstrøm, en av arrangørene.

Gaza-markering

Nesten 200 personer hadde møtt opp for å vise sympati for ofrene i Gaza.

Foto: Siri H. Krokstad

Markeringen ble arrangert av blant andre, Trude Hallstrøm, Siri Krokstad, Martin Midjo, Bente Tangen og Anne-Beth Hallstrøm.

– Kvelden ble avsluttet med Marthe Valle sang "Mamma". Alle inntektene fra denne sangen går til Norsk Folkehjelps arbeid på Gaza.

Flere hundre er drept

Over 900 palestinere er drept de siste ukene. 80 prosent av disse er sivile. Det får arrangørene av dagens markering til å reagere.

– Over 243 barn er drept, og det er ikke greit, fastslår Hallstrøm.