Gassverket

Det er ikke så mange år siden storindustrien lå midt i Trondheim sentrum. I en skolegård midt i Trondheim by, var det inntil for noe år siden et stort og viktig gassverk. Kanskje ikke så rart at det etterhvert ble en utklekkingsanstalt for ingeniører.

Trondheim Gassverk
Foto: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum / Schrøder

Hør: