Gassfare avblåst på Flakk

Brannvesenet har gjort en primærundersøkelse. Det er funnet feil på varslingsanlegget. Det er likevel ikke lekkasje. En systemfeil. Sperringer blir opphevet, evakuering opphører og trafikken vil etterhvert gå som normalt.