NRK Meny
Normal

Gårdbrukere må betale kvart million

Innherred samkommune innrømmer at de har hatt for dårlig kontroll på tildeling av tilskudd til seterdrift.

Tidligere i sommer valgte Fylkesmannen i Nord-Trøndelag å oppheve kommunens vedtak, og seks gårdbrukere i Verdal må betale tilbake til sammen 245.000 kroner.

– Vi har nok vært for slepphendte, sier landbrukssjef i Innherred samkommune, Petter Bjartnes.

– Ikke god nok kontroll

– Vi behandlet cirka 1000 søknader, og det har ikke vært god nok kontroll, det er bare å innrømme, sier han.

Sauebonde Arvid Wold er en av de seks som må betale tilbake tilskuddet. For i regelverket står det at for å være berettiget til å motta tilskudd til å holde setervollene i hevd med beite, så må det være melkedrift.

Forskjellsbehandling

Dette mener Wold ikke ble godt nok poengtert fra kommunen. Dessuten mener han at dagens tilskuddordning forskjellsbehandler gårdbrukerne. Nå har han skrevet klage til fylkesmannen.

– Det er ikke en faglig begrunnet forskjellsbehandling når man sier at storfe som beiter litt innpå en setervoll, og litt utenom, representerer tilstrekkelig. Mens sauehold med betydelig beitepress inngjerdet på en setervoll ikke er berettiget til en tilsvarende forordning, sier han.

Får liten støtte

Men Vold argumentasjon får liten støtte hos landbruksdirektøren hos fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

– Når det gjelder akkurat dette tilskuddet, er det betinget at det er melkeproduksjon på seter, og derfor synes jeg at det argumentet ikke er relevant. Forskriften er veldig tydelig, sier Kirsten Indgjerd, landbruksdirektør hos fylkesmannen i Nord Trøndelag.

Betyr det at de klagene som har kommet inn ikke blir tatt til følge?

– Det betyr at vi vil opprettholde vårt vedtak. Også er det sånn at dette vil gå til videre avgjørelse hos statens landbruksforvaltning, sier hun.