Garanterer for lån

Formannskapet i Stjørdal vedtok i dag å garantere for lån på 65 millioner kroner, som mellomfinansiering av siste del av kostnaden med kulturhuset Kimen. Årsaken til låneopptaket er blant annet at ei "hotelltomt" verdsatt til 35 millioner, som var med i finansieringsplanen, så langt ikke er solgt. – Vi vil vente til vi får mest mulig for tomta, dette er udramatisk, sier ordfører Ivar Vigdenes (Sp) til NRK.