Lyskryss kan være trafikkfeller

Mange farlige situasjoner oppstår i lyskryss der du kan få grønn mann samtidig som det er grønt også for kjørende.

Sykler på gangfeltet

De har grønn mann og sykler på gangfeltet. Men følger de trafikkreglene?

Foto: NRK


Kryss der flere får grønt samtidig er det mange tusen av i Norge. Til stadighet skjer det ulykker og syklister har omkommet eller blitt skadet i kryss som er regulert på denne måten.

Vanskelige regler

Erik Jørgen Jølsgård

Erik Jørgen Jølsgård i Statens vegvesen innrømmer at reglene er innvikla.

Foto: NRK

Vegvesenet innrømmer at trafikkreglene kan være vanskelig å forstå.

– Rett måte å opptre på står i trafikkreglenes § 7, og hvis man leser den så vil en skjønne at dette er innvikla.

Det sier seksjonssjef i Statens vegvesen, Erik Jørgen Jølsgård.

– Denne måten å regulere kryss på, altså at flere trafikantgrupper kan få grønt samtidig, har vi hatt i mange tiår.

Problemene har oppstått etter hvert som det har blitt mange flere gående og syklende.

– Utforming av kryssområdet og signalreguleringa har kanskje ikke hengt med i utviklinga, innrømmer Jølsgård.

Mange farlige situasjoner oppstår i lyskryss der fotgjengere og syklister kan få grønn mann samtidig som det er klart for biler.

Farlig når sykkel og bil har grønt lys samtidig.

Samspill

Knut Ove Børseth

Syklistene må følge bedre med på trafikkbildet, sier Knut Ove Børseth, distriktsleder i Trygg Trafikk i Sør-Trøndelag.

Foto: NRK

Distriktsleder i Trygg Trafikk i Sør-Trøndelag, Knut Ove Børseth, sier at kryss der flere får grønt samtidig er problematiske.

– Og det betyr at man må være ekstra forsiktig. Men får man til et samspill, der syklisten har visuell kontakt med bilføreren, er det adskillig enklere.

Ansvar

Håvard Tømmervold

Politioverbetjent Håvard Tømmervold understreker at alle trafikanter har ansvar.

Foto: NRK

Politiet ber folk følge med, og understreker at alle har ansvar i trafikken.

– Når det gleder syklister, så er det syklistens eget ansvar å følge med hvor man er i trafikkbildet og hvilke regler som gjelder på stedet.

– De kravene stiller vi jo til en som har førerkort, sier politioverbetjent Håvard Tømmervold.

Følger de reglene?

Og om du lurer på om syklistene i hovedbildet av denne artikkelen bryter trafikkreglene, kan du prøve å finne svaret her:

Eller her:

Trafikkregler for syklister | Statens vegvesen

Sykkel påkjørt av lastebil

Utrolig nok omkom ikke syklisten som ble påkjørt av en betongbil i Trondheim i september 2016. Ulykka skjedde i et kryss der gående får grønn mann samtidig som også kjørende får grønt lys.

Foto: NRK
  • Laster innhold, vennligst vent..