Normal

Går det mot tvangssammenslåing i Trøndelag?

TRONDHEIM/STEINKJER (NRK): I dag legger fylkesmennene i Nord- og Sør-Trøndelag frem sitt forslag for kommunesammenslåing.

Odd Rune Wolden og Harry Tiller er programledere under direktesendingen.

Programledere for sendingen er Odd Rune Wolden og Harry Tiller.

Flere kommuner i Trøndelag kan få seg en overraskelse i dag, når fylkesmennene legger frem sine forslag til nye kommunekart.

Kommunereformen har så langt ført til få frivillige sammenslåinger i Trøndelag og det er derfor knyttet spenning til om fylkesmennene vil foreslå tvangssammenslåing der kommunene selv har sagt nei.

NRK Trøndelag og Adresseavisen følger fremleggene direkte på NRK.no/trondelag, adressa.no og på NRK Trøndelags facebookside fra klokken 09.55.

Slik ser fredagens kjøreplan ut:

  • 09.55: Sendingen starter.
  • 10- 10.30: Fylkesmann Inge Ryan legger fram innstillingen for Nord-Trøndelag.
  • 10.30-11.00: Fylkesmann Brit Skjelbred legger fram ST- innstillingen.
  • 11.00-12.00: Direktesending nett-TV fra Suhmhuset i Trondheim med kommentarer, analyser, reaksjoner, live-innslag fra Steinkjer og ute i Sør-Trøndelag.
Laster kart, vennligst vent...

Disse kommunene har valgt å slå seg sammen i Trøndelag.

Nye Trøndelag

Før dagens innstilling fra fylkesmennene i Trøndelag har Rissa og Leksvik vedtatt at de blir til Indre Fosen kommune fra 2018. Sammenslåingen er godkjent i statsråd.

I Klæbu har kommunestyret vedtatt å slå seg sammen med Trondheim. Nesten 70 prosent stemte for sammenslåing mellom Trondheim og Klæbu kommune og fra 1. januar 2020 blir Klæbu en bydel i Trondheim.

Rita Ottervik og Kirsti Tømmervold

Innbyggerne i Klæbu sa ja til sammenslåing.

Foto: Vigdis Wågø-Wares/NRK

I Åfjord har kommunestyret sagt ja til sammenslåing med Roan. Roan har også vedtatt sammenslåing mellom de to kommunene. Det nye navnet på kommunen blir Bjørnør kommune.

Kommunestyret i Snillfjord har vedtatt å dele kommunen i tre. Den ene delen av kommunen slår seg sammen med Hitra, den andre delen slår seg sammen med Hemne og Halsa, som begge har vedtatt sammenslåing.

Den tredje delen av Snillfjord slår seg sammen med Orkdal og Agdenes. Også Meldal blir en del av den samme kommunen som sannsynligvis skal hete Orkladal kommune. Den nye storkommunen vil får rundt 18.000 innbyggere og bli den nest største i Sør-Trøndelag.

Et enstemmig kommunestyre i Verran har vedtatt å slå seg sammen med Steinkjer.

Kommunestyret i Namsos har enstemmig vedtatt å slå seg sammen med Namdalseid og Fosnes. Den nye kommunen skal hete Namsos og får over 15.000 innbyggere.

Flere tvangssammenslåinger i Nordland

I oppdraget fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet står det at Fylkesmannen på selvstendig grunnlag skal gjøre en vurdering av de samlede kommunestyrevedtakene der det legges vekt på helheten i regionen og fylket, og om vedtakene er i tråd med hovedmålene i reformen.

Fylkesmennene i Sogn og Fjordane og i Nordland la på torsdag frem sine forslag, hvor de vil at flere kommuner skal tvangssammenslås.