Gammel radiohistorie fra Namsos

I Namsos markerer museet den lokale radiohistorien i sommer.

Ingrid Wien

Ingrid Wien er museumsguide i Namsos i sommer.

Foto: Espen Sandmo

I det gamle kringkastingshuset fra 1936 kan folk få se og høre om den lokale radiohistorien. – De sendte både lokal sport og annen underholdning fra Namsos. I tillegg var det sendinger fra Trondheim, forteller museumsguide Ingrid Wien.

* Radiohistorie i Namsos

Farfar var tekniker

Radiomaster i Namsos

Radiomastene i Namsos var 75 meter høye.

Foto: Museet Midt

Ingrids farfar Bjarne Wien var ansatt som tekniker i Televerket som eide senderen i Namsos. Han hadde også ansvaret for driften av senderen, og var tekniker under sendingene. I tillegg hadde han i 30 år fram til 1978 fast jobb hver søndag kveld. Da leste han opp lokale sportsresultater i ei ti minutter lang sending.

– Ja, jeg har blitt fortalt at han før hver sending satt med lokalavisene, og skrev ned resultatene fra de lokale idrettskonkurransene. De leste han opp, og han la spesielt vekt på de som ikke alltid havnet øverst på resultatlistene, sier Wien til NRK.

Lagt ned i 1978

I 1978 ble lokalsenderen i Namsos lagt ned for godt. Sendinger som i sin tid var populære. Men da ble det nye FM-systemet tatt i bruk, og radiosendingene ble distribuert fra den store senderen på Geitfjellet i Grong.

Gamle radioer ved museet i Namsos

Gamle radioer er en del av utstillingen.

Foto: Espen Sandmo

En annen kjent radiostemme fra avisredaktør Håkon Storøy som på 1950- og 60-tallet laget flere programmer og kronikker med utgangspunkt i Nord-Trøndelag og Namdalen. Ofte sammen med Håkon Karlsen og Otto Nilsen fra NRK i Trondheim. – Dette var også populære lokalinnslag i radioen, og en gang spilte faktisk Helge Grandes kvartett direkte i det lille radiostudioet i Namsos, forteller Ingrid Wien.

Gamle radioer

Sommeens utstilling gir informasjon om den lokale radiohistorien. I tillegg er det stilt ut flere gamle radioer, og gammelt teknisk utstyr som ble brukt for å få sendingene på lufta. Det er også en rekke bilder som viser den lokale radiohistorien i Namsos.

– Museet jobber også for å få til en permanent utstilling som viser radiohistorien i Namsos og Namdalen, forteller Ingrid Wien.