Gamle funn må frem

Det ligger store mengder arkeologiske funn i uthus og på peishyller hos folk. Disse må frem i lyset, mener arkeolog.

Kleberstein

Denne klebersteinen er del av samling som kun har befunnet seg på en peishylle. Slike funn ønskes ut til flere.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Alle kulturminner fra før år 1537 er automatisk fredet og tilhører staten, men det er ikke alltid funn og samlinger meldes inn.

Arkeolog og museumsdirektør Sigmund Alsaker, vil gjerne se din samling.

– Peishylle-samlinger finnes det mange av, og jeg oppfordrer folk til å lete og melde fra om funn, sier Alsaker.

Historiebrikker

Sigmund Alsaker

Sigmund Alsaker er arkeolog og museumsdirektør for museet Midt.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Hva som er grunnen til at folk ikke melder fra om funn og samlinger, kan være mange. Museumsdirektøren tror det kan komme av at folk føler samlingen forsvinner inn på et museum og blir bort da.

Selv mener han det er motsatt.

– Alle funn er brikker i dette puslespillet som er så viktig for å kunne gjenskape de ulike tidsperiodene i forhistoria, understreker Alsaker.

Kulturminner omtales ofte som en del av den norske kulturarven. En viktig begrunnelse for å jobbe med kulturvern, er at det bidrar til en følelse av identitet og rotfeste.

– Det er flott at folk tar vare på samlingene sine, men de bør også bli kjent og tilgjengelig for andre. Bare på den måten blir verdien i dem i størst mulig grad tatt vare på, sier Alsaker.

Registrer funn

Museumsdirektøren blir vist en samling stein som vi har funnet tilfeldig helt sør i Flatanger. Det er lange, uvanlige steiner, med mønster på. Det ser ut som en samling, og responsen fra Alsaker lar ikke vente på seg.

– Nå ga du meg en bra dag ja, utbryter han.

Museumsdirektøren sier flere av steinene er laget av rød skifer fra Jemtland, og forteller at det er mye slik stein i Trøndelagsområdet.

– Her har de hentet stein helt fra perioden yngre steinalder, og her i Trøndelag finnes massevis av slike spydspisser og kniver som er laget av akkurat denne røde skiferen, sier Alsaker.

En annen stein i samlingen er laget av kleberstein, og Alsaker forklarer at akkurat denne var veldig spesiell.

– Den øvrige dekoren må komme fra et kirkebygg eller noe. Slike funn er spennende, og jeg oppfordrer virkelig folk med samlinger til å få de registrert slik at også flere kan få glede av de, avslutter Alsaker.