Fylkesveg delvis stengt av isras

Fylkesveg 776 er delvis stengt i Skrøyvdalen, noen kilometer før Skrøyvstadtunnelen, på grunn av isras. Entreprenøren jobber med å rydde på stedet, og det skal være mulig å passere, melder Statens vegvesen.