Fylkesveg 771 Årsetfjorden

Statens vegvesen har gjennomført grunnboringer og kartlegging av sjøbunnen langs den rasrammede fylkesvegen i Årsetfjorden i Nærøy. Undersøkelsene viser at det ikke er trygt å utføre arbeider i området da det også har gått et undersjøisk ras. Det er også kvikkleire i sjøbunnen langs rasstedet.