Fylkestinget sier nei til vindkraft

Et klart flertall i fylkestinget fraråder utbygging av vindkraft i Trøndelag i de tre områdene NVE har foreslått. Fylkestinget er innstilt på å påklage konsesjonssøknader for landbasert vindkraft i Trøndelag i disse områdene. Dette ble vedtatt mot stemmene til Høyre og Fremskrittspartiet. NVE foreslår vindkraft i 13 områder i Norge og saken er på høring.