NRK Meny
Normal

Fylkesordføreren refser valgforsker: – Uttaler seg som privatperson

Det hardner til i debatten om høring eller folkeavstemning før ei eventuell fylkessammenslåing. Fylkesordfører Tore O. Sandvik anklager valgforsker Anders Todal Jenssen for å ytre sine egne private meninger i saken.

Tore O. Sandvik

Fylkesordfører Tore O. Sandvik mener valgforsker Anders Todal Jensen målbærer egne meninger om fylkessammenslåing.

Foto: Ella Berit Strugstad Mathisen

Fylkesordfører Tore O. Sandvik svarer i klartekst på valgforskerens uttalelser til NRK Trøndelag mandag.

– Jeg synes han uttaler seg som privatperson i denne sammenhengen, og ikke på faglig basis. Om han ønsker å gi seg selv autoritet, bør han gå objektivt inn i de faglige argumentene.

Sandvik viser til ny forskning omkring høring i slike spørsmål.

Forskning forsvarer høring

Anders Todal Jenssen

Valgforsker Anders Todal Jenssen holder fast på at det er en vesentlig forskjell på høring og avstemning.

Foto: Randi Lillealtern / NRK

Telemarksforskning laget i fjor en stor rapport, som ble presentert for Regjeringen. Der har de veid ulike måter å få fram folkets mening og nyanser på – før sammenslåing av kommuner eller fylker. Forskninga konkluderer med at andre høringsformer enn folkeavstemning kan være bedre egnet til å fange opp innbyggernes synspunkter, skape dialog og fremme ei felles virkelighetsoppfatning.

Anders Todal Jenssen holder fast på at det er en vesentlig forskjell på høring og avstemning.

– Men debatten går i mitt fagmiljø også, det fins ulike syn.
Fylkesordføreren snakker om høringer kontra avstemninger. Det er vanlig at avstemning brukes når særlige viktige spørsmål står på dagsorden. Det handler om å gi legitimitet til svært viktige beslutninger.

Stadig flere folkeavstemninger

Todal Jenssen viser til Danmark, hvor det holdes avstemning før alle viktige lovendringer.

– Folkeavstemning blir stadig mer vanlig rundt omkring i verden, sier Todal Jenssen.

Valgforskeren understreker et annet moment med klar adresse til fylkesordføreren i Sør-Trøndelag.

– Grunnlovens paragraf 93 omhandler bruk av folkeavstemninger, i favør av viktige beslutninger som ikke har vært oppe til debatt før en forutgående valgkamp.

Hvor ble det av debatten?

Todal Jenssen synes partiene som er tilhengere av fylkessammenslåing burde ha deltatt mer aktivt i et ordskifte med Senterpartiet.

– Det blir ingen debatt av at bare ett parti roper. Senterpartiets ble ganske enkelt overhørt i sine utspill om sammenslåing av fylkene.

Sandvik mener Todal Jenssen uttaler seg som privatperson.

– Jeg uttaler meg forhåpentlig som begge deler, repliserer valgforskeren. Det er uenighet både blant statsvitere og i det politiske miljøet om bruk av folkeavstemninger. Men om man sammenligner betydningen av høring kontra folkeavstemning, er det neppe tvil om forskjellen.

Todal Jenssen sier han er vant til krass politisk retorikk.

– Jeg synes fylkesordføreren tar mannen i stedet for ballen her. Men det er jo også et debattnivå.