Nytt ordfører-drama i Ørland: Fylkesmannen opphever valg – Myrvold blir likevel ordfører

I går vedtok Ørland kommunestyre at valget av Tom Myrvold (H) som ordfører, både var ulovlig og ugyldig. I dag kom sjokkbeskjeden fra Fylkesmannen: Valget av Myrvold var gyldig.

Tom Myrvold (H) har vært ordfører i Ørland siden 2015

LIKEVEL ORDFØRER: Tom Myrvold (H) ble valgt til ordfører i Ørland 3. oktober, med stort flertall. Kommunestyret avsatte Myrvold i går – men nå er valget av ham kjent gyldig.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

Dermed tar dramaet i politikken i Ørland enda ei vending.

– Dette er svært overraskende, sier NRKs politiske kommentator Linda Bjørgan.

Myrvold ble valgt til ordfører i 3. oktober, med stort flertall. Ogne Undertun (Ap) ble valgt som varaordfører. I går tok kommunestyret fra ham ordførerklubba og opphevet valget. I stedet valgte kommunestyret Undertun som ordfører.

Høyre krevde umiddelbart etterpå at Fylkesmannen skulle undersøke om valget av Undertun var lovlig, en såkalt lovlighetskontroll. Fylkesmannen svarte i dag, og konklusjonen er:

  • Valget av Tom Myrvold som ordfører og Ogne Undertun som varaordfører den 3. oktober er gyldig, og blir derfor stående.
  • Fylkesmannen i Trøndelag opphever samtidig Ørland kommunestyres nyvalg av ordfører (Undertun) og varaordfører (Finn Olav Odde fra Sp) denne uken.
  • Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages.

Nyvalgt ordfører Ørland, Ogne Undertun

ETT DØGN: Ogne Undertun fikk ett døgn som valgt ordfører i Ørland. Nå er han tilbake som varaordfører.

Foto: Ingrid Lindgaard stranden / nrk

Nye regler

Bakgrunnen for at kommunestyret valgte å avsette Myrvold i går, var nye regler i kommuneloven.

Etter valget av Myrvold 3. oktober, kom det fram at de nye reglene tilsier følgende: Valg av ordfører under konstituering av kommunestyre skal skje ved åpen votering.

Etter hva NRK kjenner til, har minst fem kommuner etter valget i høst fulgt den gamle oppskriften. Denne tilsier valg av ordfører og varaordfører med skriftlig, hemmelig votering.

Finn Olav Odde (Sp) - varaordfører Ørland

UTE IGJEN: Finn Olav Odde (Sp) var en av valgets vinnere. Han har vært inn og ut av varaordførerstolen siden valgnatta, men er nå ute igjen.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Informasjonen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ikke nådd ut. Ørland, Stjørdal, Lier i Buskerud og Løten er blant dem som har brukt skriftlig votering.

For Ørland sin del betydde dette at lokalpolitikerne nå så sitt snitt til å bytte ordfører og danne nye politiske samarbeid.

Ap fra vara og tilbake

Kommunen ble bedt om å selv ta stilling til om det skriftlige valget var ulovlig, ugyldig eller greit.

Kommunen har søkt råd hos både Kommunal- og moderniseringsdepartementet, fylkesmann, og kommunenes organisasjon KS. Hverken departementet eller Fylkesmannen ville si hva kommunen skulle gjøre med dilemmaet. I går stemte altså kommunestyret for at det opprinnelige valget av ordfører var både ugyldig og ulovlig.

Men bak det hele ligger en stor politisk drakamp.

Undertun (Ap) ble opprinnelig valgt til varaordfører samtidig som Myrvold ble valgt til ordfører. Men Arbeiderpartiet brøt sitt samarbeid med Høyre og gikk heller i samarbeid med Sp, MDG og SV. Undertun ble da valgt til ordfører med 30 mot 5 stemmer.

Men før konstitueringen den 3. oktober hadde Høyre og Senterpartiet en skriftlig avtale om samarbeid om ordfører og varaordfører. På selve konstitueringsdagen brøt partene og Høyre gikk i stedet i samarbeid med Arbeiderpartiet. Etter dette brøt altså Arbeiderpartiet igjen med Høyre.

Nå skal Ap likevel ha varaordføreren, sammen med ordføreren fra Høyre.