Hopp til innhold

Fylkesmann anmelder barnevern

Barn er ikke fulgt opp godt nok av barnevernet. Derfor anmelder Fylkesmannen barnevernet i fire kommuner. Nærmere 150 saker er ulovlig henlagt de siste årene.

Midtre Namdal samkommune anmeldes til politiet av fylkesmannen.

Henleggelse av et stort antall barnevernsaker er en medvirkende årsak til at Midtre Namdal samkommune anmeldes til politiet av fylkesmannen.

Foto: NRK

Tirsdag har Fylkesmannen i Nord-Trøndelag lagt ut melding på sin hjemmeside om at de politianmelder Midtre Namdal samkommune for mangelfull oppfølging av barnevernsaker.

Midtre Namdal samkommune består av kommunene Namsos, Overhalla, Namdalseid og Fosnes.

Svikt i barnevernet

I slutten av mars ble det kjent at Fylkesmannen har avdekket omfattende svikt i barnevernet i de fire kommunene.

Etter å ha gjennomgått rapporter fra 2008 fant Fylkesmannen at hele 149 barnevernsaker er ulovlig henlagt.

– Totalt omhandler anmeldelsen saker knyttet til 150 barn. Det er ikke så mange saker som nå er anmeldt, men fylkesmannen har sendt en anmeldelse basert på informasjon fra de aktuelle sakene, skriver Fylkesmannen på sin hjemmeside.

Illustrasjonsbilde

Midtre Namdal samkommune har ulovlig henlagt et stort antall barnevernsaker. Dette er brudd på barnevernloven, mener fylkesmannen.

Foto: Scanpix

Brudd på barnevernloven

Fylkesmannen mener barneverntjenesten i de fire kommunene har brutt barnevernloven i forhold til å følge opp meldinger om vold i nære relasjoner, og at dette kan være straffbart og en tjenesteforsømmelse.

– Fylkesmannen mener at det må vurderes hvorvidt Midtre Namdal barneverntjeneste har overholdt sin plikt til å avverge straffbare handlinger, skriver fylkesmannen.

Det var våren 2012 at Fylkesmannen ble kjent med at det kunne være en lovstridig henleggelse av barnevernsaker i samkommunen.

Fylkesmannen har nå gjennomgått alle saker med fristoverskridelse fra 2008 til 2012.

Samkommunen beklager

Steinar Lyngstad overtok som ordfører i Midtre Namdal samkommune i februar i år, og fikk anmeldelsen tirsdag ettermiddag.

– Jeg beklager at barn har hatt en barneverntjeneste som ikke har fungert som den skal, sier Lyngstad til NRK.

Han forteller at politikerne i samkommunen er kjent med tilsyn som har vært, og at de er svært overrasket over det som nå kommer fram.

– Nå vil vi rette fokus mot saker som er avdekket, og få barneverntjenesten til å fungere til barnas beste, sier ordfører i Midtre Namdal samkommune, Steinar Lyngstad til NRK.