Fylkeskommunen framskynder

Fylkeskommunen er bekymret for alle som permitteres i Trøndelag, og la i dag fram en rekke tiltak for å få fart i næringslivet i fylket. Fylkesordfører Tore O. Sandvik sier de vil framskynde flere større prosjekter, og innen vegsektoren gjelder dette 3,3 milliarder kroner. Innen bredbånd og kollektiv infrastrukturm dreier det seg om 176 millioner kroner.