Fylkeskommunen får ramsalt AtB-kritikk

Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen i Sør-Trøndelag får i en revisjonsrapport sterk kritikk for underskuddene på over 100 millioner kroner i AtB i 2013 og 2014

Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen

Fylkesordfører Odd Inge Mjøen får sterk kritikk i en revisjonsrapport om hvorfor alt gikk galt i AtB.

Foto: Joar Elgåen / NRK

 Thorhild O. Aabergsbotten

Høyres fylkespolitiker Torhild Aarbergsbotten har i alng tid vært kritisk til de rødgrønnes styring av AtB.

Foto: Frank Almås / NRK
MS Agdenes anløper Brekstad

Aabergsbotten kritiserer måten fergeanbudene rundt Trondheimsfjorden ble splittet opp på, noe som førte til økte kostnader.

Foto: Torfinn Hansen
Rutetilbudet til Atb skal vurderes

Etter å ha steget med 10 prosent i året stoppet plutselig passasjerveksten helt opp i oktober 2013. Den risikoen mente revisjonsrapporten fylkeskommunen ikke tok tilstrekkelig hensyn til.

Foto: Stein Roar Leite / NRK

– Vi har allerede rettet opp feilene som førte til underskuddene, sier Mjøen.

Noe gikk fryktelig galt da busspassasjerene i Sør-Trøndelag plutselig fikk kjøre med splitter nye busser som passerte EU-kravene til CO2-utslipp. Bedre ble det ikke av at skolerutene og lokalrutene ble kjørt med forskjellige busser.

Det måtte få konsekvenser. Økonomiske konsekvenser.

Desember 2013: AtB ligger an til et underskudd neste år på i overkant av 50 millioner kroner

Juni 2014: AtB ser ut til å få et underskudd på 108 millioner kroner for 2014

September 2014: AtB må kutte 80 millioner kroner - NRK – Trøndelag

Knusende revisorkritikk

I en forvaltningsrevisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge IKS får både fylkesrådmannen og AtB knusende kritikk for manglende styring, kontroll og risikovurderinger av kollektivtrafikken.

Revisjonsrapporten har en belærende tone, og går svært langt i å fortelle fylkeskommunen hva risikovurdering er:

«En enkel risikoanalyse kan bestå i å stille tre enkle spørsmål:

1. Hva kan gå galt? (…)

2. Hva kan vi gjøre for å forhindre det? (…)

3. Hvordan kan vi reduserer konsekvensene hvis det likevel skulle skje?»


Alt gikk galt

– Alt som kunne gå galt gikk galt da Sør-Trøndelag fylkeskommune fra 2012 skulle legge alle kollektivrutene ut på anbud, sier Høyres politiker Torhild Aarbergsbotten.

Hun viser til kostnader som plutselig steg ukontrollert og budsjettert passasjervekst som forsvant som dugg for sola.

– Vi politikere fikk ikke vite noe om kostnadssprekken før kontraktene på de nye regionanbudene var signert. Da så vi til vår gru at regionrutene, som vi trodde skulle bli billigere, i stedet ble 87 prosent dyrere.

Bedre gikk det ikke på inntektssida. Fylkeskommunen la opp til at fire år med kraftig passasjervekst (10 prosent økning årlig) ufortrødent skulle fortsette. Men i september 2013 sa det plutselig stopp. Og det til tross for en kraftig utvidelse av rutetilbudet i Trondheim.

– Vi har allerede rettet opp mye av dette

Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen innrømmer at mye gikk galt med de nye rammebetingelsene til AtB.

Men det har fylkeskommunen for lengst tatt tak i, ifølge Mjøen.

– De tiltakene som blir påpekt i revisjonsrapporten tok vi tak ifra senhøsten 2013. Dette har vi fått på plass gjennom avtaler med AtB.

Ett av tiltakene er å gi AtB større råderett innenfor fem prosent av sine rammer .

– AtB kan nå selv på kort varsel regulere rutetilbudet og billettprisene.

– Ledelsen i AtB har også fått pålegg om å rapportere hyppigere. Dette har gitt resultater.

Forbedret med en kvart milliard

Mjøen viser til at han forrige uke kunne legge fram et regnskap for 2014 med en kraftig forbedring fra året før.

– Fylkeskommunen har en resultatforbedring på 250 millioner kroner. I 2013 gikk vi 73 millioner kroner i minus. I 2014 ble det et overskudd på 186 millioner.

Nå har fylkeskommunen lært. For 2015 er det satt av en buffer mot negative overraskelser fra AtB.

– Jeg foreslo å sette av 37 mill fra veibudsjettet til å dekke opp risikoen fra kollektivtrafikken. De pengene står der ubrukt til vi ser hvordan det går med kollektivtrafikken.

– Så langt er det ikke behov for de pengene.

Fortsatt ikke imponert

Onsdag skal fylkestinget ta stilling til et enstemmig forslag fra kontrollutvalget hvor alle vedtak om AtB kvalitetssikres ved å bruke risiko- og konsekvensanalyser.

Høyres Torhild Aarbergsbotten er ikke imponert over fylkeskommunens snuoperasjon.

– På vegne av opposisjonen fremmet vi forslag om at politiske vedtak som komme rpå i siste liten må konsekvensutredes før de kan bli satt ut i livet. Hadde vi hatt det på plass før hadde vi unngått mange av de kostbare overskridelsene, sier Aarbergsbotten.

Du kan selv gå inn og lese hele revisjonsrapporten, med fylkeskommunens svar .