Fv. 800 i Buvika åpen

Fylkesvei 800 ved Mølla i Buvika er åpen for trafikk igjen, etter at de løse platene på Mølla er sikret av brannvesenet.