Fv. 773 åpnet

Fylkesvei 773 over Steinfjellet er åpnet etter uvær.