Fv. 30 Singås er ryddet

Fv. 30 er ryddet ved Fjesetbrua i Singsås etter berging av et militært kjøretøy, melder Statens vegvesen.