Fv 755 stengt

Fylkesveg 755 mellom Vanvikan og Leksvik på strekningen Volden - Røra er stengt. Omkjøring for tyngre kjøretøy via fylkesveg 720 Verrabotn og Meltingen, og omkjøring for personbiler på fylkesveg 6838 via Kråkmo, melder vegtrafikksentralen.