5 nye bomstasjoner på Fv 17

Den planlagte utbyggingen av fylkesveg 17 mellom Namsos og Steinkjer blir dyrere enn antatt. Resultatet kan bli opp til fem bomstasjoner på veien.

Bompenger
Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Dette sier prosjektleder Bjørn Holder til Namdalsavisa.

Rv17-prosjektet innebærer utbedring av eksisterende fylkesveg 17 mellom Steinkjer og Namsos, og bygging av ny fylkesveg 720 til Malm. Vegene skal bli sikrere og reisetida redusert.

Holder skisserer følgende plassering av fem bomstasjoner fra nord til sør:

  • Spillumshøgda
  • Ved Gryta på grensa mellom Namsos og Namdalseid
  • På grensa mellom Namdalseid og Steinkjer (Aunmyra)
  • På Asphaugen
  • På Fv. 720 mellom Malm og Fv. 17.

Sprenger rammene

Den opprinnelige rammen på hele prosjektet er allerede oppjustert fra 1,3 til 1,4 milliarder.

Flere av delprosjektene blir imidlertid betydelig dyrere enn kalkulert, og Holder håper styringsgruppa vedtar å utvide rammen til 1,8 millioner.

Dette vil medføre at man må se på bompengefinansiering i tillegg til pengene som kommer fra fylkeskommunen.

Ønsker rettferdig fordeling

Koordinator mellom kommunene og fylkeskommunen i veiprosjektet, Bjørn Holder, mener at fem bomstasjoner vil gi en rettferdig fordeling av utgifter for sjåfører på strekningen.

Ulike satser på de ulike stasjonene skal gjenspeile nivået på investeringene i de forskjellige områdene. Et annet kriterie for plassering av bomstasjon og satser er tidsbesparelse og redusert kjørekostnad for bilførerne.

Utbyggeren ønsker imidlertid å unngå betaling for nødvendig nærtrafikk.

– Vi må søke å unngå at folk som skal til nærbutikken eller fritidsaktiviteter i nærmiljøet må betale bompenger, sier Holder.

Ønsker debatt

Holder sier til Namdalsavisa at han ønsker en debatt blant folk flest, næringslivet og politikere før bompengesaken skal opp til behandling i kommunestyrene i mars-april.

På fredag skal vegvesenet legge fram en utredning om bompengesatser og bomstasjoner i styringsgruppa.