NRK Meny
Normal

Full oppvask om avvik ved St.Olav

Ordfører Rita Ottervik i Trondheim er opprørt over at pleietrengende og syke pasienter har blitt sendt hjem fra St. Olav uten at noen er varslet. Hun har derfor allerede kalt inn til hastemøte både med egen kommunaldirektør og ledelsen ved sykehuset.

Rita Ottervik

Trondheimsordfører Rita Ottervik har innkalt sykehusdirektør og kommunaldirektør til oppvaskmøte.

Foto: Øivind Olsson / NRK NRK

– Dette er totalt uakseptable brudd. Det å ikke melde fra når du sender syke pasienter utfra sykehuset, sånn kan vi ikke ha det. Noe sånnt vil jeg ikke oppleve en gang til, sier Rita Ottervik.

Hun vil vite hvorfor rutiner ikke er fulgt, og sier at samhandlingen mellom kommunen og sykehuset rundt pasienter er avhengig av at hjelp fungerer som den skal.

Avvikene kom fram i en rapport bestilt av kommunens kontrollorgan, og i Adresseavisens omtale av rapporten i dag, blir det vist til flere eksempler hvor pasienter har blitt sendt hjem, ute av stand til å ta vare på seg selv.

I et tilfelle gjaldt det en 80 år gammel mann som var bevisstløs da han ble sendt heim, og han døde kort tid etter at han kom til sykehjemmet der han bodde.

– Det er grusomt. Døende pasienter skal få lov å være i ro sammen med sine pårørende, og ikke sendes mellom sykehus og sykehjem. Døende skal ha en verdig ramme rundt livets slutt, sier Ottervik til NRK.

- Retningslinjene ikke fulgt

Fagsjef ved St Olavs hospital, Stein Kaasa sier han i dag har gått gjennom de skriftlige rutinene sykehuset har når det gjelder utskrivning av pasienter til kommunehelsetjenesten.

– Sånn som jeg leser de skriftlige rutinene, så er de gode nok, sier Kaasa.

– Betyr det at retningslinjene ikke har blitt fulgt, er det saken?

– Det synes som det er situasjonen ja.

Steinn Kaasa

Fagsjef Stein Kaasa ved St Olav mener retningslinjene ikke har blitt fulgt ved sykehuset.

Foto: Morten Andersen

Det sier seg selv at når du har en pasient som ikke klarer seg selv, som skrives ut til hjemmet, så må fastlege og hjemmetjeneste varsles, slik at pasienten kan tas hånd om på en skikkelig måte, sier Stein Kaasa.

– Burde grepet inn tidligere

Rolf Jarle Brøske er leder kontrollkomiteen i Trondheim kommune, som bestilte rapporten. Han sier det er snakk om avvik som har så store konsekvenser at de ikke kan tolereres. Han mener også at kommunen burde ha grepet inn tidligere.

– Når vi ser omfanget, hvor mange tilfeller det er snakk om, så er det et stort, stort spørsmål jeg sitter igjen med: Hvorfor i all verden kan dette ha pågått over så lang tid som det har gjort, uten at noen har grepet inn på et tydeligere vis.

Sykehuset har åpenbart ansvaret, men Trondheim kommune har også et ansvar for pasienter i sin kommune. Det er tross alt når pasienter først er skrevet ut at de har blitt utsatt for disse tragiske lidelsene, sier Brøske.

– Kommunen har visst om avvik

Kontrollkomiteens leder mener kommunen har visst om at det har vært avvik i systemet.

– Både brukerombudet og rådmannen har sittet med informasjon om avvik her.

- Vet du det positivt?

Rolf Jarle Brøske

Leder i kontrollkomiteen, Rolf Jarle Brøske, mener kommunen har visst om at det har vært avvik i systemet.

Foto: Aksel Kroglund Persson / NRK

- Absolutt. Her er det åpenbart at for eksempel den pasienten som omkom kort tid etter utskrivelse fra sykehus, det ble Trondheim kommune informert om for lang tid tilbake. Det har jeg sett dokumentasjon på.

I tillegg så står det svart på hvitt i rapporten at kommunens eget brukerombud har fått henvendelser som er omtalt her.

– jeg mener det er et lederansvar å sørge for å følge opp denne type avvik. Jeg har nesten lyst til å si at hadde jeg vært ordfører i Trondheim, så hadde jeg kommet til å sørge for at denne type avvik, med så alvorlige konsekvenser, hadde vært sak nummer en på samtlige formannskapsmøter.

– Vil kreve jevnlige rapporter

– Jeg er glad for at vi har en god kommunerevisjon som avdekker dette, slik at vi har mulighet til å ta tak i det politisk. Dette er noe vi ikke kan fortsette med, det er uverdig, sier ordfører Rita Ottervik. .

– I morgen ønsker jeg å komme fram til en enighet med sykehuset og med kommunaldirektøren i Trondheim kommune på rapportering, så vi ser hvordan utviklinga er på dette området. Og vi må få en plan for hvordan vi skal lukke disse avvikene. For her er det mange ulike avdelinger på sykehuset som er nødt til å gjøre en bedre jobb.