Frykter voldsutsatte barn ikke fanges opp

Langt færre familievoldssaker anmeldes nå til politiet i Sør-Trøndelag. Ved Barnehuset merkes nedgangen godt fordi færre barn kommer inn til avhør.

Avhørsrommet på Barnehuset

FÆRRE AVHØR: Hit til Barnehuset i Trondheim kommer det nå langt færre barn til dommeravhør enn i fjor. Utviklingen i Trondheim går i motsatt retning enn i resten av landet.

Foto: Tine Nilsen / NRK

Nedgangen bekymrer daglig leder Helle Leinslie.

– Her er det mange barn som ikke blir oppdaget og som ikke får den hjelpen de trenger, sier Helle Leinslie, daglig leder ved Statens Barnehus i Trondheim, til NRK.

Hittil i år har politiet i Sør-Trøndelag mottatt langt færre anmeldelser om familievold enn i fjor. Nedgangen er på 17 prosent. Antallet registrerte barn i disse sakene har gått ned med 25,3 prosent hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor.

Hun mener det er urovekkende at utviklingen i Sør-Trøndelag går i motsatt retning enn i resten av landet.

LES OGSÅ: Eksplosiv økning i anmeldelser av vold mot barn

Markant nedgang i dommeravhør

Helle Leinslie

BEKYMRET: Helle Leinslie ved Barnehuset i Trondheim frykter voldsutsatte barn ikke oppdages.

Foto: Morten Andersen

For mens de fleste av de øvrige ni Barnehusene opplever en sterk økning i antall dommeravhør, kan Leinslie registrere en nedgang på 20 prosent.

I fjor ble det gjennomført 379 dommeravhør. Da var Barnehuset i Trondheim det senteret utenfor Oslo som avhørte flest barn. I år er det 70 færre barn som har forklart seg.

Det er barn og unge som har vært vitne til eller selv kan ha blitt utsatt for vold eller seksuelle overgrep, som kommer til Barnehuset.

Her møter de spesialtrente politifolk, leger og psykologer, og innenfor trygge rammer får barna fortalt sine historier i et såkalt dommeravhør.

Mange av barna har vært utsatt for overgrep vi ikke evner å forestille oss. I de verste tilfellene handler det om slag, spark og voldtekter.

– I forbindelse med dommeravhørene får barna et tilbud om oppfølging både medisinsk og barnefaglig. Mange av barna er traumatiserte som følge av overgrepene de har vært utsatt for, og vil ikke komme seg ut av traumene hvis de ikke får helsefaglig behandling, sier Leinslie.

Færre saker fra Trondheim

En oversikt fra Barnehuset viser at nedgangen i dommeravhør er aller størst i saker fra Trondheim.

I fjor ble det gjennomført 127 dommeravhør av barn bosatt her, mens de hittil i år har avhørt 86 barn.

Tall NRK har hentet inn viser at det kommer like mange bekymringsmeldinger til barnevernet som før, og at tallet på saker hvor barn akutt tas ut av hjemmet sitt er stabilt. Likevel anmeldes det færre voldssaker til politiet, noe Leinslie mener ikke henger på greip.

– En nedgang i slike anmeldelser kan i utgangspunktet høres positivt ut, men med tallene fra i fjor og utviklingen i resten av landet som bakteppe, har vi ingen grunn til å tro at situasjonen for voldsutsatte barn i Trondheim har blitt så mye bedre, sier Leinslie.

LES: Geografi avgjør om overgrepsutsatte barn får hjelp

– Ikke lavere terskel for å anmelde

 Lars Konrad Mostad

Seniorrådgiver Lars Konrad Mostad er overrasket over at det er færre saker ved Barnehuset i Trondheim.

Foto: Tine Nilsen / NRK

Seniorrådgiver Lars Konrad Mostad i rådmannens fagstab er overrasket over nedgangen i familievoldssaker fra Trondheim.

– Dette er en type saker som har økt mye i de siste par årene, noe vi også har merket i Trondheim kommune. Det er overraskende at det så stor reduksjon i saker fra et år til et annet, sier Mostad til NRK.

Det er Barnevernet som mottar bekymringsmeldingene og som avgjør om en sak skal meldes til politiet.

Ifølge Mostad har kommunen gode rutiner for å fange opp disse sakene.

– Hvis det kommer en bekymringsmelding inn til bydelene som innebærer bekymring om vold eller overgrep, så har de en rutine som skisserer hvordan man skal gå fram, og som skal sikre at vi behandler disse sakene på en ordentlig måte.

– Har dere endret rutinene eller terskelen for å anmelde saker til politiet?

– Vi har ikke endret på rutinen. Når det gjelder terskelen for å anmelde saker har den heller blitt noe lavere, og etter hvert går vi dypere inn i flere av disse meldingene enn vi gjorde i starten da vi etablerte rutinene, sier Mostad.

LES OGSÅ: Slik melder du ifra til barnevernet om vold mot barn

Skal se nærmere på tallene

Helle Leinslie ved Barnehuset vil likevel se nærmere på hva som kan ligge bak tallene. Hun skal nå gå inn i hver enkelt sak for å se på hvem som har sluttet å anmelde straffbare handlinger mot barn.

– Jeg tror ikke at man plutselig har sluttet å slå eller forgripe seg seksuelt på barn. Det betyr at det er mye mørketall, og at mange barn ikke får den hjelpen de trenger, mener Leinslie.

Også kommunen skal ta en gjennomgang for å prøve å finne en forklaring.

– Vi har tatt kontakt med Barnehuset og skal nå gå nærmere ned i materialet de sitter på. Så må vi ta en diskusjon og oppfølging internt for å se på hva dette skyldes, sier Mostad.

Komitéleder krever svar

Leder i Oppvekstkomiteen, Marte Løvik (Sp), har kontaktet rådmannen for å få en forklaring på den store nedgangen i familievoldssaker i Trondheim.

Løvik mener nedgangen er overraskende og frykter for barnas rettssikkerhet.

– Hvis det finnes barn i Trondheim som blir utsatt for vold som vi ikke får tak i, får vi heller ikke gjort noe med situasjonen de er i. Da er ikke sikkerheten deres godt nok ivaretatt, mener Løvik.

Løvik skal ha et møte med rådmannen om ikke lenge og håper hun får noe mer informasjon om saken.

– Jeg kommer til å purre på i denne saken. Vi må være sikre på at barna blir ivaretatt som de skal, sier Løvik til NRK.

LES OGSÅ: – Mange som jobber med barn forstår ikke loven