Frykter vikarer jobber ulovlig mye

De ansatte ved flere sykehjem i Trondheim er bekymra for sikkerheten til pasientene. De mener flere vikarer tar doble vakter, er slitne når de møter opp og jobber uten opplæring og overtidsbetaling.

Video Farlig bruk av vikarer

Fagforbundet i Trondheim hevder at flere vikarer jobber ulovlig mye på sykehjemmene i kommunen. De får støtte av de ansatte, som frykter konsekvensene av overtidsjobbinga. (Foto: Anne Heidi Røstad)

– Det er ikke ålreit når noen blir så slitne utpå dagen at de blir sendt hjem, sier Berit Solem til NRK.

Hun jobber som hjelpepleier ved Tiller helse- og velferdssenter, og har flere ganger opplevd at vikarer går rett fra en vakt til en annen på samme arbeidsdag.

Flere hjelpepleiere har varslet Fagforbundet om det de mener er en farlig bruk av vikarer.

– Vi ser hva som skjer i Oslo og Klæbu, og jeg synes dette ligner, sier Solem, som hevder at mange av vikarene jobber uten opplæring.

– Det blir utrygt for brukeren, vi som jobber med vikarene og for vikarene selv, sier hun.

Dårlig kommunikasjon mellom enhetene

Tidligere har NRK avdekket brudd på arbeidsmiljøloven ved sykehjem i Oslo og Klæbu kommune.

Nå viser det seg at det kraftige overtidspresset kanskje gjelder flere vikarbyrå enn Adecco Helse.

I Trondheim kommune skal vikarer fra byrået Konstali Helsenor AS ha gått minst doble vakter, helt siden kommunen signerte kontrakten med dem i mai i fjor.

Hver enhetsleder ved de forsjellige bofellesskapene og sykehjemmene i kommunen tar direkte kontakt med Helsenor, og vet da ikke om vikaren de får nettopp har vært på vakt eller ikke.

På den måten kan vikarene jobbe flere vakter daglig, uten at noen merker det.

Skrekkeksempelet fra Fagforbundet er en vikar som skal ha jobbet 400 timer på én måned.

– Hvis det stemmer så er det ute av kontroll, sier Hanne Kristiansen i Arbeidstilsynet.

Kjenner seg ikke igjen i påstandene

Hos Konstali Helsenor AS avviser de alle påstandene i saken.

Vikarbyrået tviler på at noen av deres vikarer har jobbet hele 400 timer på én måned, og antar at skrekkeksempelet baserer seg på en vikar som jobbet mye fordelt over to måneder i fjor sommer.

Det blir også påstått at de som jobber gjennom byrået ikke får overtidsbetaling for alle timene de jobber ekstra.

Også den påstanden avviser byrået.

– Vi betaler overtid. Ved eventuelle feil må vi få beskjed fra vikaren. I så fall rydder vi opp, skriver administrerende direktør Svein Konstali i en e-post til NRK.

Kommunen har også ansvar

Men det er ikke bare vikarbyrået som står ansvarlig i denne saken.

Ifølge Arbeidstilsynet må også Trondheim kommune som innleier ta sin del av jobben og følge med på arbeidsmengden til vikarene.

Kommunen selv mener at deres eneste ansvar ligger i om de fortsetter kontrakten med Helsenor eller ikke, og at det er vikarbyåret som skal sørge for at personen som jobber er frisk og opplagt.

– I utgangspunktet er dette Helsenor sitt ansvar. Det er et tillitsforhold, og vi undersøker nå om den tilliten er tilstede, sier Anne Behrens, som er kommunaldirektør for organisasjon i Trondheim.

Kan si opp kontrakten ved grovt brudd

Hun forteller at undersøkelsen vil gi et svar på om påstandene mot Konstali Helsenor AS stemmer.

Resultatet skal komme innen 15. mars.

– Det vi normalt gjør hvis vi avdekker avvik er at vi ber dem om å rette opp avvikene innen en gitt frist. Ved graverende tilfeller kan vi vurdere direkte oppsigelse, sier Behrens.

Hva regner dere som graverende tilfeller?

– Hvis det systematisk har vært brudd på arbeidsmiljøloven mens vi har hatt en avtale, så snakker vi om et grovt brudd, svarer Behrens, før hun legger til.

– Men jeg vil ikke gjøre en saksbehandling nå. Jeg venter på den rapporten vi får i midten av mars, og vi får ta de skrittene som er nødvendig ut fra den.