Frykter sykkelpress på skolebarn

Denne høsten er det slutt på ordningen der barn må vente til 5. klasse før de får sykle til skolen. Flere skoler og Trygg Trafikk er bekymret.

Sykkelhjelmkampanje

Skolen kan ikke lenger nekte barn å sykle til skolen. Fra nå av er det foreldrene selv som bestemmer når barna er store nok.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Ingrid Lea Mæland

Ingrid Lea Mæland, leder i Trygg Trafikk i Rogaland, tror den nye sykkelordningen legger press på skolebarn.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK
Linda Hofstad Helleland

Linda Hofstad Helleland mener det skal være opp til foreldrene å bestemme om barnet skal sykle til skolen eller ikke.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Fra i høst er det foreldrene som vurderer hvorvidt det er trygt for deres barn å sykle til skolen.

– Mange synes det er synd. Det var lettere for skolene å forholde seg til en regel om 5. klasse. Med ny forskrift vil det alltid være noen som lar ungene sykle. Det kan skape et sosialt press, sier Ingrid Lea Mæland, leder i Trygg Trafikk i Rogaland, Stavanger Aftenblad.

Iglemyr skole i Sandnes er blant skolene som nå anbefaler alle foreldre om å vente til barnet går på femte trinn før de lar det sykle selv til skolen.

Nestenulykker

– Jeg er engstelig, og særlig med tanke på at det snart er mørkt om morgenen. Mange elever må krysse sterkt trafikkerte veier. Vi fikk mange telefoner om nestenulykker også da kun elever fra 5. klasse syklet, sier undervisningsinspektør Olav Fosså.

Han understreker samtidig at skolen selvsagt retter seg etter forskriftene.

– Men vi støtter oss til Trygg Trafikk som anbefaler sykling først fra 5. klasse, sier Fosså.

Høyre presset på

Linda Hofstad Helleland leder Stortingets transportkomité, og de har jobbet for at alle skal få sykle til skolen på lik linje.

– Det skal ikke lenger være mulig for skolen å nekte barn å sykle til skolen, så lenge foreldrene mener det er trygt. Vi har tillit til at foreldrene selv er de beste til å vurdere dette, sier Helleland til NRK.

Regjeringen har endret opplæringsforskriften som til nå har slått fast at skolen er ansvarlig for barnet på skolevei. Det har bidratt til at mange skoler har satt en aldersgrense for når sykkel er tillatt eller simpelthen nektet alle elever å sykle til skolen.